Poststrejken påverkar stadsmiljösektorns kundtjänst

En stor del av meddelandena och kundservicen inom Helsingfors stadsmiljösektor sköts elektroniskt. Om strejken drar ut på tiden kommer den att påverka tjänsterna som skickar ut brev. 

Förfallodagen för fakturor framskjuts 

Fakturor till de kunder som tar emot fakturor på papper kommer att fördröjas under strejken. För de fakturor som skrivs under strejken fastställs en längre betalningstid än vanligt. Det skickas inte ut några betalningspåminnelser medan strejken pågår. 

Hyresfakturor borde dock betalas i tid utifrån avtal, oavsett om kunden får en faktura eller inte (såvitt det inte är fråga om den första hyresfakturan). 

Eventuella dröjsmål med byggnadstillstånd och fastighetsförrättningar 

Strejken kan fördröja beviljande av byggnadstillstånd som kräver hörande av grannar, eftersom grannar i regel hörs brevledes. De sökande kan påskynda processen genom att själva ha hand om hörandet med hjälp av ett formulär

Leveransen av beslut om byggnadstillstånd fördröjs om den sökande inte har gett sitt samtycke till elektronisk delgivning. Även fastighetsförrättningar (exempelvis styckningar av tomter) kan dra ut på tiden eftersom förrättningar som delges per brev inte kan ordnas som vanligt. 

Parkeringsrätten kontrolleras elektroniskt 

Kunder får inte nödvändigtvis de laminerade parkeringstillstånd för boende som de beställt i tid. Parkeringsvakter kontrollerar dock parkeringsrätten elektroniskt utifrån registreringsskylten. Parkeringstillståndet gäller även om det inte finns uppsatt i fordonet såframt fakturan har betalats i tid. 

Under strejken kan man också sätta upp ett utgått tillstånd i fordonet – det gäller, bara det nya tillståndet har betalats i tid. Detta gäller alla parkeringstillstånd oavsett om de omfattar ett eller två registernummer. 

Kundtjänsten betjänar på Sörnäsgatan 

Under poststrejken får kunderna de flesta brev från stadsmiljösektorn med fördröjning. För mer information kontakta kundtjänsten vid behov: 

Stadsmiljösektorn, kundtjänsten
Ge respons, föreslå eller fråga »
tfn 09 310 22111
Adress: Sörnäsgatan 1 

Öppet:
må 8.15–17
ti–to 8.15–16
fr 10–15 

Läs mer: Poststrejkens inverkan på Helsingfors stads tjänster