Dals coronavirushälsostation. Foto: Marjo Väänänen

Parkeringsytor i närheten av hälsostationer och sjukhus reserveras för vårdpersonal

Helsingfors stad vidtar specialarrangemang för parkeringen för att underlätta för vårdpersonalen.

För vårdpersonalen reserveras parkeringsytor i närheten av Dals och Malm coronavirushälsostationer, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) sjukhus och Helsingfors stads andra hälsostationer. Syftet med specialarrangemangen är att göra det lättare för vårdpersonalen att ta sig till arbetsplatserna.

Vid Dals och Malms coronavirushälsostationer har specialarrangemangen för parkeringen redan genomförts och de är i kraft.
Specialarrangemangen genomförs genom att anlägga tillfälliga parkeringsplatser på öppna platser, torg och grusfält. En del av dessa tillfälliga områden har använts som parkeringsplatser tidigare under snörika vintrar.

Specialarrangemangen för parkeringen anges med tilläggsskyltar på trafikmärken. Arrangemangen träder i kraft veckan som börjar måndagen den 30 mars och gäller tills vidare.

Om det allmänna läget förändras är Helsingfors stad beredd att vidta ytterligare åtgärder i fråga om parkeringen.

Här gäller specialarrangemangen redan:
Dals coronavirushälsostation
Malms coronavirushälsostation

Här kommer specialarrangemang att införas (veckan som börjar måndagen den 30 mars):
Aurora sjukhus
Stengårds seniorcenter
Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande
Mejlans sjukhus område (HNS)
Hud- och allergisjukhuset (HNS)
Tölö sjukhus område (HNS)
Kirurgiska sjukhuset område (HNS)