Planerad tidtabell för gatuarbetena i Hertonäs.

Ombyggnad av gator börjar på Hertonäs företagsområde den 26 oktober

Flera gator i Hertonäs centrum och företagsområde byggs om under de kommande åren. Ombyggnationerna utförs för att förbättra trafikförbindelser och bygga nya bostadskvarter. Först förnyas Planerargatan, en del av Båtviksgatan, Snickareporten och Österledens ramp.

Bättre trafikförbindelser, smidigare och säkrare cykling

Planerargatan ändras från tvåfilig till fyrfilig. Enkelriktade cykelvägar byggs längs gatans båda kanter. Ombyggnationen förbättrar förbindelserna mellan Österleden och Degerö och gör trafiken till köpcentret Hertsi smidigare.

Vid båda kanterna av Båtviksgatan byggs trottoarer och enkelriktade cykelvägar. De olika transportsätten separeras från varandra tydligare än den nuvarande lösningen.

I det här skedet byggs Båtviksgatan om på sträckan mellan Borgbyggarvägen och Planerargatan. Den sista sträckan blir klar senare.

Gatuarbetena påverkar trafiken

Ombyggnadens första etapp börjar den 26 oktober. Byggandet inleds samtidigt på Planerargatan, Österledens ramp och Båtviksgatan. Dessutom fälls träd på Båtviksgatan.

Det fästs särskild uppmärksamhet vid trafikregleringarna under hela byggarbetsplatstiden, så att trafiken förlöper säkert och smidigt i alla avseenden. Man satsar speciellt på att skydda gång- och cykeltrafiken och sätta upp skyltar för den.

Arbetet utförs huvudsakligen klockan 7–18 på vardagar. Även nattarbete är möjligt, men arbetsskeden som orsakar buller utförs dagtid.

Gatuombyggnadernas första etapp blir klar i årsskiftet 2021–2022 enligt den preliminära tidtabellen. Entreprenören är Helsingfors stads Stara.

Mer information

Information om gatuarbetena finns på stadens webbplats hel.fi/herttoniemenkadut samt på projektets Facebook-sida facebook.com/herttoniemenkadut.

Kort om ombyggnaden av Hertonäs gator

Flera gator i Hertonäs företagsområde byggs om under de närmaste åren. Gatuarbetena börjar i oktober 2020 och de genomförs i etapper åtminstone till år 2026.

Tack vare ombyggnaderna

  • år områdets nya bostäder modern kommunalteknik, såsom avlopp, vattenledningar och datatrafikkablar
  • får det ökande invånarantalet i Hertonäs, Degerö och Kronbergsstranden smidigare trafikförbindelser
  • blir gatorna säkrare
  • blir cykeltrafiken smidigare.