Ny ansökan för Ara hyresbostäder öppnas nu

Alla bostadsansökningarna för stads hyresbostäder förnyas i hösten. Du kan nu ansök om en Ara-hyresbostad med en ny bostadsanökan. Om du har hittat en motpart för bostadsbytet, du kan nu skicka in en separat ansökan. Du kan se, redigera och bekräfta dina ansökningar i den nya e-tjänsten Ansökning om hyresbostad.

Skicka in ansökan om Ara-hyresbostad

Skicka in ansökan om bostadsbyte med en motpart

Ansökning om hyresbostad e-tjänsten (Du kan välja svenska längst ner till höger)


De nya hyresbostadsansökan kräver autentisering


När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med bankoder eller mobil ID. Om du ansöker om en bostad med en medsökande, måste medsökanden också identifiera sig och bekräfta bostadsansökan så att ansökan är giltig och ingår i valen av boende. När du har skickat in ansökan, får medsökanden ett e-postmeddelande med en länk för identifiering.

Identifieringen innebär styrkande av identiteten. Om du inte har bankkoder eller ett mobilcertifikat till ditt förfogande, kan du identifiera dig efter att ha lämnat in ansökan genom att besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad kundtjänst på adressen Verkstadsgatan 8 och styrka din identitet med ett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller identitetskort).

Om du redan bor i stadens Ara-hyresbostad, kan du också ansöka om ett byte till en bostad som blir ledig. Om du ansöker om ett bostadsbyte med en motpart, ska du fylla i en separat ansökan om ett bostadsbyte med en motpart.


Du kan ansöka om en bostad med den gamla ansökan fram till 4.11.2021


Om du har skickad in en bostadsansökan före 20.10. och du har en giltig bostadsansökan på asiointi.hel.fi., du kan redigera din ansökan fram till 4.11.2021. Efter det bostadsansökningar kan inte längre fyllas i eller ändras på asiointi.hel.fi.

Alla ansökningar om hyresbostäder är giltiga till 18.11.2021. Bostadsansökan lämnad av sökanden sparas i ärendemappen där ansökningarna kan granskas till 18.11.2021.