Utflyktskalender har publicerats

Naturen gör gott - regionens naturutflyktskalender publicerad

I år ordnas det 134 utflykter i huvudstadsregionens natur. Uppgifterna om dessa har samlats i broschyren Huvudstadsregionens naturutflyktskalender 2018.

Utflykterna inleds med fågelskådning i april då flyttfåglarna anländer och slutar i oktober–november med vandringar i Noux och förundran över öringarnas lek i Stickelbackabäcken.

Huvudstadsregionens städer har ordnat gratis naturutfärder för invånarna redan i mer än 30 år. Naturen i huvudstadsregionen är otroligt mångsidig och överraskande. I regionen finns även fantastiska kultur- och naturlandskap. I dessa miljöer finns en stor artrikedom och områdena är förknippade med intressanta historier.

Utflyktskalender (.pdf)

Tillgängliga naturutfärder och mobilguidning

I Gammelstadsviken i Helsingfors har en tillgänglig rutt från Borgnäset till Fårholmen blivit klar. Intill fågeltornet byggs nu en tillgänglig fågelskådningsplattform. Naturstigens öppningsfest är 31.5.

Man kan även stifta bekantskap med naturdestinationer i Helsingfors på mobilsajten   https://citynature.eu/fi/helsinki/

På sidan finns även en härlig naturvideo.

Nu kan man även göra utfärder i naturen i Esbo med metron, t.ex. till Bredvikens fågelreservat.

I Vanda fortsätter temaåret för närskogar  http://www.vanda.fi/fritid/natur_och_friluftsliv/narskogarnas_ar

I år ägnas uppmärksamhet åt myrarna i Vanda. I naturkalendern finns också info om bekämpningen av invasiva arter. 

Kalendrarna delas ut på servicepunkterna, i april också på biblioteken

Nu delas det ut 23 000 naturkalendrar, direkt från tryckeriet, på servicepunkterna i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda, naturhusen och på Virka-info (Helsingfors stadshus, Norra esplanaden 11-13) och i pdf-format på webben.

Kalendrarna kommer till biblioteken senast i början av april. Guidningen är huvudsakligen på finska men på vissa rutter finns även guidning på svenska och en rutt är på engelska.

Utfärderna är gratis men det kostar att åka färja. Till vissa utfärder ska man anmäla sig på förhand men i övrigt är det fritt att delta. Vem som helst kan delta i utfärderna, stadsgränserna utgör inget hinder. Några av utfärderna är även tillgängliga. Man behöver inte vara i toppform för att kunna delta, det räcker bra med allmän kondition.