Vandrare i en granskog. Bild: Mira Lainiola.

Guidade naturutflykter ordnas inte tillsvidare

I början av april börjar vanligtvis kommunernas arrangerade naturutflykter, som riktar sig till olika håll om huvudstadsregionen. På grund av undantagssituationen ordnas de åtminstone inte före juni. Naturen är ändå alltid öppen. Utnyttja kommunernas utflyktstips.

Huvudstadsregionens kommuner ordnar inte guidade naturutflykter och parkpromenader ännu under april-maj 2020 på grund av coronaepidemin. Situationen kontrolleras på nytt i slutet av maj. 

Huvudstadsregionens naturutflyktskalendrar kommer för utdelning till serviceställena och biblioteken då begränsningarna gällande sammankomster upphör och man igen kan arrangera utflykter. Utflykter finns på programmet ända till november.

Bekanta dig med närmiljön tillsammans med din egen familj

Det lönar sig trots allt att gå på egna naturutflykter bara man kommer ihåg att undvika de populäraste naturmålen och hålla ett rejält avstånd till andra frisksportare. Nu är det bra att rikta sig till närskogarna och bekanta sig med de mera okända naturmålen.

Helsingfors naturmål, broschyrer och guider finns samlade på https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/natur/naturutflykter. Via sidan hittas även webbinnehållen såsom ”Tekemistä luonnossa” -tipsen och naturbroschyrer i pdf-format, som uppdateras under våren och sommaren. Guidning till parkpromenader i Helsingfors finns på https://vihreatsylit.fi/sv/ 

Närnaturområden kan man i Esbo söka ur boken Kotinurkilta kalliolle – Espoon luontokohteet. I boken är Esbo uppdelat i 13 områden, varigenom det är lätt att hitta mål i närheten av det egna bostadsområdet. Du hittar även bokens uppslag som pdf-version på www.espoo.fi/kotinurkiltakallioille .

För att uppmärksamma Vandas småkrypsår kan man för barn och barnsinnade ställa upp en skalbaggsbana i sin närskog, för vilket det finns instruktioner på Beetles LIFE hackets sidor. Soltorps naturstig som befinner sig i Tavastby är planerad speciellt för barn. På denna funktionella naturstig kan man till exempel hoppa som en hoppstjärt, lösa slemsvampens labyrint och leka att man är en påhittad skorpion som liftar med ett bi. 

Hitta naturstigarna

Huvudstadsregionens otaliga naturstigar erbjuder märkta rutter på vilka du inte kan gå vilse. Från naturstigarna kan du njuta av såväl storslagna barrskogar som lundars vårliga blomsterprakt, höra bäckarnas porl eller beundra landskapen på klippan. Mer information om naturstigarna finns på respektive stads webbsidor.