Böle. Bild: Jussi Hellsten.

Helsingfors bjuder energieffektiva bostadsaktiebolag att tävla om miljöpris

Helsingfors stad utmanar bostadsaktiebolagen att tävla om miljöpriset för år 2020 med temat energieffektivitet. Ansökningstiden för tävlingen är 1 - 30.4.2020. Prisets mottagare kan vara ett bostadsaktiebolag i Helsingfors som har genomfört en energirenovering och kunnat sänka energiförbrukningen märkbart. Renoveringarna bör vara genomförda på 2010-talet.

Som valkriterier förutom minskning av energiförbrukning är finansieringsmodellens innovation, energirenoveringarnas planmässighet, växelverkan inom bostadsaktiebolaget och mellan bostadsaktiebolagen samt viljan att sprida information om sina egna erfarenheter t.ex. via medierna.

Tidpunkten för framläggning av vinnare bestäms då coronasituationen ger med sig. Priset överräcks av tävlingspanelens ordförande, vice borgmästare Anni Sinnemäki.

Vinnaren får för eget bruk emblemet Helsingfors stads miljöpris. Det görs även en video om vinnaren.

Miljöpriset har delats ut sedan 2008 och hittills har åtta aktörer i Helsingfors fått priset. Helsingfors stads miljöpris är ett erkännande för värdefullt arbete som gagnar miljön.

Tävlingen är en del av i Helsingfors under byggnad varande Energiarenessanssi-program, vilkets betydelse är att hjälpa bostadsaktiebolagen med energieffektiviteten och ökningen av förnybar energi. Målet är att minska mängden på värmeenergi med tiotals procent i hela Helsingfors byggnadsbestånd tills år 2035 samt sprida information om goda praxis såväl i Helsingfors som också annan stans i Finland.

Tävling och anmälan

Bakgrundsinformation

  • Helsingfors mål är att vara kolneutralt före 2035. För att nå målet har man utarbetat ett Kolneutralt Helsingfors 2035-åtgärdsprogram och Ilmastovahti för att följa dess fortplantning: 
  • Just nu orsakas 56 procent av Helsingfors koldioxidutsläpp av uppvärmning av byggnader.

  • Helsingfors koldioxidutsläpp har minskat redan med 28 procent från år 1990 fastän antalet invånare under samma tid har ökat med 150 000. Per invånare beräknat har utsläppen minskat 44 procent.

  • Helsingfors stad har hårda krav även för energieffektiviteten i sitt eget byggnadsbestånd: alla nya lokaler och andra byggnader som staden äger byggs mycket energieffektivt.