Marmor från Lasaregionen i Italien föreslås till ny fasadbeklädnad på Finlandiahuset

Vit marmor från Lasaregionen i Italien föreslås till ny fasadbeklädnad på Finlandiahuset. De tekniska egenskaperna hos materialet har konstaterats bäst uppfylla kraven på fasaden, när saken granskas med hänsyn till såväl byggnadsskyddet som den tekniska hållbarheten.

Helsingfors stads stadsmiljönämnds sektion för byggnader och allmänna områden behandlar en komplettering den 11 juni 2020 till projektplanen för renoveringen av Finlandiahuset i fråga om fasaden. Projektplanen i övrigt blev klar år 2019. Den innefattade också beslut om byggkostnaderna, inklusive kostnaden för fasadmaterialet.

Valet av material till fasaden har beretts i åratal. Hållbara marmortyper och alternativa material, såväl natursten som industriellt tillverkade produkter, har kartlagts för fasaden. En testvägg restes på taket till Finlandiahuset 2018 och då testades allt som allt åtta eventuella fasadmaterial. Material har också testats vid försök i laboratorier, till exempel genom att accelerera hur de åldras.

Marmortypen Lasa Bianco Nuvolato bryts i Sydtyrolen och den har en färgnyans och ett mönster som påminner om den ursprungliga Carraramarmorn. Lasa Bianco uttrycker mycket väl Alvar Aaltos vision av Finlandiahuset och samtidigt även syftet med skyddsbeslutet.

På basis av testresultat har det bedömts att Lasamarmorns livslängd är minst 50 år. Under testerna uppträdde inga sådana fenomen som att marmorn kröker sig, vilket sker allmänt hos många marmortyper. Det finns även prov på marmorns hållbarhet i fasader på referensbyggnader.

Finlandiahuset är en utkristallisering av de viktigaste temana i Alvar Aaltos produktion och ett av hans internationellt mest kända arbeten. Helsingfors stad har omsorgsfullt förberett fasadprojektet och alla undersökningar har varit mycket grundliga. Marmorn är en central faktor i byggnadens arkitektoniska identitet och sammanbinder husets interiör och fasaderna. De formar en arkitektonisk helhet som inte kan åtskiljas.

”Med tanke på byggnadens skydd är det synnerligen positivt att man kan kombinera både marmor och hållbarhet”, säger överarkitekt Sirkkaliisa Jetsonen från Museiverket.

Fasaden förnyas helt och hållet


Alla 11 000 fasadplattor på Finlandiahuset jämte såväl deras fästen som värmeisoleringen förnyas. Plattorna har en total areal på 7 000 m2.

Kostnaderna för ombyggnaden uppgår enligt projektplanen till 119 miljoner euro. Fasadens andel av kostnaderna är cirka 12–15 procent, varav materialkostnaderna för fasaden utgör mindre än hälften.

Vi har i samarbete med leverantören lagt upp ett kontrollprogram för att säkra kvaliteten. Hela produktionskedjan för stenen är pålitlig och spårbar, då samma företag utför både brytningen och tillverkningen av plattorna.

Finlandiahuset kan användas under hela renoveringen

Finlandiahuset fortsätter med verksamheten som kongress- och evenemangscenter under hela renoveringen.
Finlandiahuset är ett evenemangscentrum för konserter, kongresser, mässor och fester, och i intensiv användning; cirka 800 evenemang arrangeras årligen i huset. Under sin 50-åriga historia har Finlandiahuset blivit den mest kända byggnaden för kongresser och konserter i Finland.

Under renoveringen kommer det att byggas nya ramar i huset för även nya tjänster. Det finns planer på till exempel en audiovisuell utställning och en designbutik. Köket i restaurangen moderniseras så den även framdeles kan betjäna stora evenemang och konferenser.

Tack vare en evenemangslokal som döpts till Lilla Finlandia håller Finlandiahuset håller öppet för kunder under hela renoveringen. Planeringen av Lilla Finlandia har framskridit under våren 2020 och staden konkurrensutsätter som bäst för att hitta en entreprenör till byggnaden.

Finlandiahusets huvudbyggnad byggdes 1971 och är nu snart 50 år gammal. Konditionsundersökningar visar att huset är i behov av omfattande renoveringar. Finlandiahuset repareras och restaureras från källare till takåsar, och allt från rörsystem till fasader förnyas. Nya konsumentinriktade tjänster får plats i huset, med respekt för Alvar Aaltos arv och husets skyddsstatus.

Renoveringen startar inpå år 2022 och kommer att ta 2,5 år. Arbetet blir färdigt och huset tas i bruk i två skeden: kongressflygeln öppnas våren 2023 och huvudbyggnaden sommaren 2024.

Sektionens mötesmaterial