Ode.

Magasinsparken fortsätter byggas vid Tölöviken – ändringar i promenad- och cykelstråken

Anläggandet av Magasinsparken, belägen mellan Musikhuset och Centrumbiblioteket Ode, fortsätter igen i mars, vilket inverkar på fotgängar- och cykeltrafiken i området.

Måndag 11 mars stängs promenad- och cykelstråket mellan Magasinsparken och Musikhuset. Enligt planen öppnas stråket i slutet av maj, då yt- och stenbeläggningar ska vara färdiga.

Promenad- och cykelstråket mellan Magasinsparken och Centralbiblioteket Ode stängs från och med den 14 mars. Rutten är avstängd i omkring fyra veckor på grund av vattenunderhållsarbeten.

Medan arbetena pågår hänvisas fotgängare och cyklister till Tölöviksgatan och Mannerheimvägen.

Anläggandet av Magasinsparken ska bli helt färdigt före slutet av juni.

Magasinsparken blir mångsidig och trivsam att vistas i

Magasinsparken blir ett mångsidigt och grönt stadsrum, där stadsbor av alla åldrar kan vistas. Där kommer bland annat att finnas en lekplats för barn av olika åldrar. Bredvid lekplatsen blir det en inhägnad plan lämpad för olika bollspel.

I Magasinsparken placeras också konstnär Akseli Leinonens konstverk Massa, som minner om Statsjärnvägarna VR:s före detta magasinsbyggnader i rödtegel. I Magasinsparken blir det också en hel del gräsmatta lämpad för fri vistelse, och olika slags planteringar.

Entreprenör vid anläggandet av Magasinsparken är Destia Oy Ab, och beställare är Helsingfors stads stadsmiljösektor.


DELA