Staden hyr ut glass-och grillkioskplatser på allmänna områden till företag. Foto: Helsingfors stads mediebank / Lauri Hänninen.

Konkurrensutsättning om kioskplatserna i Helsingfors 2022–2029 inleds i början av november

Konkurrensutsättningen av hyresavtal för kioskplatser belägna på Helsingfors stads allmänna områden börjar den 1 november. Konkurrenstävlingen omfattar 33 grill-och glasskioskplatser som hyrs ut för 2022–2029. Företagen kan delta i ansökan om kioskplats i en nätauktion som är öppen för alla.

Helsingfors stadsmiljönämnd har beslutat att konkurrensutsätta 33 kioskplatser på allmänna gatu-och parkområden. Kioskplatserna som kan hyras är belägna runt om i staden och de hyrs ut för avtalsperioden 2022–2029. Hyresavtalet berättigar endast till förfogande över markområdet och omfattar inte kioskbyggnader. Hyresgästen ansvarar själv för att en kiosk hämtas till platsen.

Det konkurrensutsätts nio grillkioskplatser och 24 glasskioskplatser. De nuvarande hyresavtalen för kioskplatserna gäller fram till slutet av 2021.

Syftet med stadsmiljönämndens beslut om konkurrensutsättningen av kioskplatserna är att kioskföretagarna ska bemötas jämlikt. Genom konkurrensutsättningen får även nya aktörer möjlighet att komma in på marknaden.

Konkurrensutsättningen ordnas som auktion

Staden hyr ut kioskplatserna i en nätauktion på basis av prisanbuden som lämnas. Auktionerna för alla anbudsobjekt ordnas under perioden 1–15.11.2021. Auktionerna för anbudsobjekten stängs den 15.11 etappvis.

Platserna har delats in i tre zoner: centrum, stamstaden och övriga stadsområden. Den slutgiltiga hyran för kioskplatserna bildas utifrån minimihyran för varje enskilt område och anbuden som lämnas i auktionen.

En anbudsgivare kan få högst fem av de kioskplatser som hyrs ut. Anbuden lämnas in på Huutokaupat.com. Platserna som hyrs ut och hyresavtalsvillkoren presenteras i början konkurrensutsättningen den 1 november 2021 på Huutokaupat.com och Helsingfors stads webbplats.

Det är första gången som Helsingfors stad använder sig av nätauktioner i konkurrensutsättningen av kioskplatserna. Auktionen är öppen för alla och är ett transparent sätt att delta i anbudsförfarandet eftersom det högsta anbudet anges i forumet i realtid.

Många andra möjligheter för kioskföretagssamhet i Helsingfors

Förutom kioskplatserna som omfattas av den egentliga konkurrensutsättningen erbjuder staden även andra möjligheter för kioskverksamhet.

Smidiga kiosker, det vill säga, motorfordon lastade med mat är exempel på olika former av kioskverksamhet. De har inte permanenta försäljningsställen utan företagen får rätt att använda bestämda försäljningsställen i centrum eller friare utanför centrum. De smidiga kioskerna har fasta priser som baserar sig antingen på ett årsavtal eller ett månadsavtal.

Staden hyr även ut kiosker i anslutning till utesimhallar, badstränder och idrottsplatser samt caféer och kiosker i bibliotek och kulturhus. Närmare information ger sektorn för kultur och fritid. Dessutom hyr staden ut affärslokaler som staden äger, till exempel kepskiosker till företag.

Företagarna kan ställa frågor om konkurrensutsättningen av kioskplatser per e-post ulkoilma@hel.fi.

Foto: Helsingfors stads mediebank / Lauri Hänninen.