Johannesplanen stängs under byggarbetet av en konstisbana

På Johannesplanen i Ulrikasborg börjar byggandet av en konstisbana i slutet av augusti. Hela det nuvarande planområdet och en del av Johannesparken spärras av som byggarbetsplats. Planen tas ur bruk i augusti 2022 och öppnas igen hösten 2023.

I parkområdet byggs en konstisbana med rörsystem, motionsredskap och en ny servicebyggnad med bland annat omklädningsrum och toaletter. Målet är att färdigställa planområdets ytor under 2022 men byggandet av servicebyggnaden fortsätter till sommaren 2023.

I byggandet ingår jordtransporter som kan orsaka vissa olägenheter på grund av trafiken med arbetsfordon och damm. Även pålning av byggnadens grund orsakar visst buller. Dessa arbetsmoment görs till största delen under hösten 2022.

Planens exakta öppningsdatum meddelas senare.

En energieffektiv konstisbana

På Johannesplanens konstisbana och i servicebyggnaden används nya tekniska lösningar som förbättrar energieffektiviteten. Till exempel utnyttjas kondensationsvärmen från konstisbanans kylteknik i uppvärmningen av servicebyggnaden, och överskottsvärmen från kondensationen matas in i Helens fjärrkylsystem.

Visualiseringsbild: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit / Koodikulma