Information om planering och planläggning på nätet och vid möten

Planerings- och planläggningsöversikten för 2020, som berättar om stadsplaneringen i Helsingfors, finns på adressen hel.fi/planeringsoversikt. Översikten innehåller information om såväl aktuella planläggningsprojekt som planering av parker och grönområden.

Det finns också information om många planer för stadsmiljön i Helsingfors karttjänst. Där hittar du exempelvis dokument, tidsplaner och kontaktuppgifter med anknytning till planerna.

Välkommen till invånarmötena

Du kan få information om planerna för utvecklingen av stadsmiljön genom att delta i Nytt i Helsingfors-möten. Där behandlas planerna för olika områden i tur och ordning.

På grund av coronaläget har vi tvingats ställa in de fysiska mötena, och i stället utvecklar vi elektroniska alternativ. Det är ännu oklart om höstens Nytt i Helsingfors-möten kommer att ordnas som traditionella möten eller elektroniskt:

  • 30.9.2020 Nytt i innerstaden
  • 28.10.2020 Nytt i mellersta Helsingfors
  • 16–19.11.2020 Nytt i sydöstra och östra Helsingfors
  • Nytt i norra Helsingfors: preliminär tidpunkt är i november

Mer information om mötena ges inpå hösten, på hel.fi/suunnitelmat. Där ges också information om andra kommande Nytt i Helsingfors-möten.

Beställ planerna till din e-post

Planvakten är en tjänst som gör det enkelt att se hur olika planer framskrider. Tjänsten skickar ut e-postmeddelanden när nya planer läggs fram för påseende så att man kan framföra åsikter eller lämna anmärkningar. Planvakten meddelar även om invånarmöten kring planeringen. Planvakten kan beställas kostnadsfritt.

Vissa planerings- och byggprojekt kan man också följa genom att beställa nyhetsbrev.

Bild: Ioannis Koulousis / Helsinki Marketing