Skiss på Åggelby centrum.

I Åggelby centrum planeras fler bostäder, affärslokaler och tjänster – delta i en promenad och ett webbevenemang tillsammans med planerarna

I Åggelby centrum planeras bostäder för 1 300 nya invånare, fler affärslokaler än för närvarande och ett nytt familje- och välfärdscenter. Nya lokaler planeras för biblioteket, ungdomshuset och arbetarinstitutet. För närvarande förbereds en utvecklingsreservation för kvarteren. Du kan diskutera planerna på webbevenemanget den 24 maj. Förutom det kan du komma och prata med planerarna den 31 maj på en promenad.

I Åggelby centrum planeras bostads-, affärs- och servicekvarter som stadsdelens kärna. Utvecklingen av Åggelby centrum anknyter sig till stadens tillväxt och därmed med behovet av bostäder och tjänster, särskilt av sådana som är vid goda kollektivtrafikförbindelser. Åggelbys läge vid korsningen av Stambanan och snabbspårvägen Spårjokern är idealiskt. Det planeras bostäder för cirka 1 300 nya invånare, mer affärslokaler på gatunivån än i dag (bl.a. två dagligvarubutiker) och ett nytt familje- och välfärdscenter längs tågbanan. Nya lokaler planeras för biblioteket, ungdomshuset och arbetarinstitutet.

Planerna baserar sig på att de nuvarande byggnaderna i området kommer att rivas och att området kring Tapio Rautavaaras park huvudsakligen blir byggd. Framför den gamla stationsbyggnaden av Åggelby järnvägsstation planeras en mer mysig grön öppen plats, dit skulpturen Kulkurin uni flyttas från Tapio Rautavaaras park. Under hösten 2021 föreslogs nytt byggande intill lekparken Mäkitorppa. Lekparken Mäkitorppa är nu utesluten från planeringsområdet på grund av feedback från invånarna.

I Åggelby centrum pågår för närvarande utredningsarbete om stadsstrukturens karaktär. Arbetet omfattar besök i terrängen i april–maj, där miljön bland annat fotograferas och observeras.

Programmet för deltagande och bedömning samt planeringsmaterial kan ses på hel.fi/planer 16 maj–6 juni 2022.

Delta i webbevenemanget den 24 maj eller gå med planerarna på en promenad den 31 maj.

Planerna för Åggelby centrum presenteras och kan diskuteras tisdagen den 24 maj vid webbevenemanget för invånare kl. 17–18.30. Kom med på evenemanget via länken: https://bit.ly/oulunkyla-2022 

Du kan också gå på en promenad med planerarna i Åggelby centrum tisdagen den 31 maj kl. 18–19.30. Under promenaden kan du ställa frågor och diskutera planerna. Promenaden startar framför den gamla stationsbyggnaden (adress: Åggelbytorget 1) kl. 18. Välkommen med!

Planeringsprocessen framskrider – Utvecklingsreserv under arbete

Utifrån feedbacken på programmet för deltagande och bedömning utarbetas ett planförslag som lämnas in till Stadsmiljönämnden 2023.

En utvecklingsreservation förbereds för närvarande för kvarteren Kiinteistö Oy Oulunkylän Kauppagalleria och Kulmakivi Oy i Åggelby centrum. Avsikten är att lämna utvecklingsreservationen till Stadsmiljönämnden för behandling i juni 2022. Under utvecklingsreservationen undersöker aktörer placeringen av både bostadsbyggande och kommersiella tjänster i kvarteren samt i det nuvarande köpcentret Ogels kvarter.

I ett senare skede kommer tomterna att reserveras för olika aktörer att genomföras. Det område som ska reserveras ägs av staden. Avsikten är att de kommersiella tjänsterna i Åggelby centrum ska blir mångsidigare och bevaras under byggtiden.