Helsingfors stads instruktioner till livsmedelsföretagen pga. coronaviruset

Coronaviruset smittar enligt aktuella uppgifter främst som droppsmitta och vid närkontakt med en annan person.

I den nuvarande epidemisituationen bör livsmedelsföretag såsom restauranger, caféer, livsmedelsaffärer, bagerier och andra livsmedelsproduktionsanläggningar följa speciellt god hygien i sin verksamhet. Hygieninstruktioner för livsmedelsföretag samt svar på ofta ställda frågor finns på Livsmedelsverkets sidor.

Undantag i meddelanden gällande livsmedelsverksamheten

För att underlätta verksamheten kan nu även andra än företagare i livsmedelsbranschen eller primärproducenter undantagsvis transportera livsmedel. Inledning av livsmedelstransporter kräver inte någon specifik anmälan så länge undantagstillståndet pga. coronan är i kraft. Om livsmedelstransportverksamheten fortsätter efter epidemin ska en anmälan göras om transportverksamheten.

Under transporten ska man se till att transportmedlen är rena, livsmedlen relevant förpackade och att temperaturkontrollen sköts (kall mat max 6 °C, varm mat minst 60 °C). Vid leverans av måltider bör man försöka undvika att arbeta i kundens omedelbara närhet.

Avbrott i livsmedelsföretagets verksamhet bör normalt anmälas till miljötjänsterna. Till skillnad från detta behöver man inte anmäla om avbrott i livsmedelsföretagets verksamhet ifall avbrottet varar under 6 månader. Om livsmedelslokalens verksamhet ändrar (t.ex. restaurangen börjar leverera mat till försäljning i affärer) ska aktören kontakta miljötjänsterna.

Så länge undantagstillståndet är i kraft pga. coronan, rekommenderar Helsingfors stads miljötjänster att följande förfaranden tillämpas på livsmedelsserverings- och -försäljningsplatser:

Restauranger och servering av mat

 • Man övergår från att duka upp smörgåsbord till att servera färdiga portioner.
 • Vid måltiderna övergår man till tidsmässigt spridd servering.
 • Det rekommenderas att bakverk och motsvarande säljs förpackade eller direkt av personalen.
 • Man ska se till att stationerna för handtvätt är utrustade med pappershanddukar och flytande tvål.
 • Besticken ges av personalen.
 • Ytor som kunderna rör vid såsom betalterminaler och handtag på toalettdörrar ska rengöras effektiviserat.
 • Portioner för Take away ska levereras väl förpackade till kunderna. Man ska säkerställa att förpackningsmaterial är lämpliga till att förpacka livsmedel i.

Försäljning av livsmedel

 • Det rekommenderas att salladsbarverksamheten och motsvarande såsom självbetjäningsbarer med måltids- och sushiservering avbryts och att produkterna i mån av möjlighet säljs förpackade eller som serviceförsäljning.
 • Det rekommenderas att bake-offprodukter såsom småfranska, karelska piroger och kaffebröd förpackas färdigt av personalen.
 • Ytor som kunderna rör vid såsom handelskärrornas handtag på kundvagnar och -korgar, betalterminaler, självbetjäningskassor och vågar ska rengöras effektiviserat.

Utomhusförsäljning och servering av livsmedel

 • Vid arrangemang av utomhusförsäljning och servering ska man försäkra sig om att markägarens tillstånd för verksamheten har erhållits. I fråga om förvaltningen av stadens allmänna områden ska tillståndet kontrolleras med tillsynsenheten (kymp.ulkoilma@hel.fi).
 • Försäljning från mobila livsmedelslokaler ska meddelas till miljötjänsterna senast fyra vardagar innan försäljningen sker.
 • Observera regionförvaltningsverkets bestämmelser om sammankomster med fler än 10 personer (gäller för både försäljare och kunder). Verksamheten ska ordnas så att kontakten mellan individer är så liten som möjligt. Det är att rekommendera att man håller ett avstånd på minst en meter till andra människor även i köer.
 • En restaurang som vill grunda en mobil livsmedelslokal (matfordon, försäljningstält, mm.) rekommenderas att man kontaktar miljötjänsterna innan verksamhetens inleds. En anmälan om livsmedelslokal ska göras för en mobil livsmedelslokal.

Mer information:

Helsingfors stads miljötjänster, enheten för livsmedelssäkerhet

Livsmedelsrådgivning tfn 09 310 14000 (må - fre kl. 9 - 11)
elintarviketurvallisuus@hel.fi (allmänna frågor om livsmedelstillsyn) och
kymp.ulkomyynti@hel.fi (frågor om utomhusförsäljning)