Helsingfors stad säljer stadsmiljösektorns byggnad till en internationell fastighetsplacerare

Helsingfors stad har undertecknat ett avtal värt 165 miljoner euro gällande en tomt och en byggnad för stadsmiljösektorn. Staden låter för närvarande bygga byggnaden nära Fiskehamnens metrostation på adressen Verkstadsgatan 8.

Köparen av fastigheten är det tyska placeringsbolaget Union Investment. Helsingfors stad och Union Investment undertecknade köpehandlingarna den 4 december 2018. Byggnaden blir klar sommaren 2020 och staden tar den i bruk som hyresgäst med ett långvarigt hyresavtal.

”Det som gör affären betydande är förutom det höga priset även det nya sättet att tänka och agera i fråga om ägande av fastigheter som den avspeglar”, berättar den tekniska chefen Jaakko Stauffer, som ansvarar för Helsingfors stads byggda egendom.

På marknaden finns numera ett stort utbud av olika verksamhetslokaler, och hyresvärdarna konkurrerar om goda hyresgäster, som kommunerna är bra exempel på. ”Kommunerna måste i framtiden noggrant överväga om de ska binda sitt kapital i fastigheter, som redan är mycket efterfrågade bland placerare. Helsingfors stad beslöt redan för några år sedan att utreda alternativet att hyra en byggnad för stadsmiljösektorn”, berättar Stauffer.

Efter att beslutet om projektet fattats inleddes en kartläggning av fastighetsplacerare. För uppgiften valdes Newsec.  På så sätt ville staden för egen del säkerställa att den fick det bästa priset och den förmånligaste hyresnivån genom en transparent försäljningsprocess.

”Genom arrangemang av detta slag kan staden i framtiden bättre hantera fastighetsrisken och den restvärdesrisk som är en väsentlig del av denna. Om vi efter hyrestiden inte längre behöver byggnaden eller bara behöver en del av den, står vi inte som ägare till en massa tomt utrymme eller en fastighet som kan kräva betydande reparationer eller ändringar”, konstaterar Stauffer.

Den sålda byggnaden blir klar sommaren 2020 och erbjuder då lokaler för omkring 1 500 av stadens anställda. Användaren är stadsmiljösektorn, som har hand om planering, byggande och underhåll av stadsmiljön i Helsingfors, byggnadstillsynen och tjänsterna kring miljön. Sektorn bildades i juni 2017 när de sju tidigare ämbetsverken inom det tekniska området gick samman.

”På grund av den tidigare ämbetsverksstrukturen är våra tjänster utspridda i olika delar av Helsingfors. Genom att samla alla under samma tak vill vi intensifiera samarbetet inom sektorn och förbättra kundservicen”, berättar Stauffer.

Huvudplanerare för byggnaden är Arkitektbyrån Lahdelma & Mahlamäki och för byggandet ansvarar Skanska Talonrakennus Oy.

Länkar:

Stadsfullmäktiges beslut av den 10 oktober 2018: hyrning av lokaler

Stadsstyrelsens beslut av den 24 september 2018: försäljning av fastighetDELA