Bild av informationstavla

Helsingfors informerar även på sina friluftsområden om ansvarsfull verksamhet under epidemin

Helsingfors stad börjar under denna vecka att montera tillfälliga informationstavlor på stadsbornas populära friluftsområden. På informationstavlorna påminner vi stadsborna om att även då de vistas ute ska de hålla tillräckligt säkerhetsavstånd, se till god handhygien och följa renlärigt nysande.

Dessutom påminner vi om att folksamling med över 10 personer är förbjuden. På vidsträckta friluftsområden kan det förstås finnas flera grupper med färre än tio personer, men både grupperna och medlemmarna i dem ska se till att de håller tillräckligt avstånd från varandra.

Över 1 000 informationstavlor kommer att sättas upp på platser där man normalt stöter på många människor med olika aktiviteter och där det under undantagstillståndet finns ovanligt mycket folk. Sådana är t.ex. lekparker, skateboardparker, motionsområden, fågeltorn samt hundparker. Montering av skyltarna påbörjas under denna vecka och fortsätter ännu i nästa.

Lekparkernas lösa leksaker är tillfälligt ur bruk. Leksakernas säkerhet och nödvändiga rengöring sköts innan de tas i bruk igen.  Enligt aktuell information är det i fråga om lekparkerna inte nödvändigt att rengöra lekredskapen annars än genom normal rengöring. Staden följer hälsomyndigheternas instruktioner och agerar enligt dem.