Stara plogar gatorna i Bärhhäll 2019.

Helsingfors stad har förberett sig för en snörik vinter

Vintrarna i Helsingfors varierar. Växlingen mellan snölösa och rekordsnöiga vintrar är oförutsägbar. Helsingfors har förberett sig väl för snön. Stadens egen serviceproducent Stara och privata entreprenörer är i beredskap för att hålla stadens gator öppna. Vinterunderhållet utförs av både Stara och fyra privata entreprenörer i Helsingfors. 

Även halkbekämpningen, som inleds enligt behov, hör väsentligen till vinterunderhållet av gatorna. Vägytan kan till exempel på låglänta platser, trädäck eller vid havet bli hal redan innan temperaturen sjunker under noll. 

Se ansvarsområden på kartan på finska > 

All tillgänglig materiel – lastbilar, mångsidiga maskiner, hjullastare, maskiner för underhåll och miljöskötsel samt traktorer och väghyvlar kan under häftiga snöstormar vara i trafik när det kniper till. 

Helsingfors stads budget för vinterunderhåll på de allmänna områdena är årligen cirka 25 miljoner euro. 

Det finns cirka 1 200 kilometer med gator och vägar för biltrafik i Helsingfors samt ca 1 500 kilometer av cykel- och gångbanor. 

Eftersom utrustningen inte samtidigt kan vara överallt, måste man ibland, speciellt på bostadsgator, vänta på snöplogen. Snön plogas så att säga enligt underhållsklassificeringen. Först plogas huvudgatorna och gatorna som används av lokaltrafiken. Bostadsgatorna står i tur först efter dem. Bostadsgatorna borde vara plogade senast tre dygn efter att snöfallet har upphört. Det finns även en underhållsklassificering för gång- och cykelbanor. 

Underhållsklasserna för kör- samt gång och cykelbanor >

Hur fördelas ansvaret för underhållet av gator? 

Ansvaret för gatornas vinterunderhåll fördelas bland staden och de privata fastigheterna. Staden har huvudansvaret i största delen av Helsingfors, det vill säga ansvarar både för vinterunderhållet av kör- och gångbanor. Därtill har även fastigheterna, i synnerhet i centrum, ett stort ansvar främst när det gäller vinterunderhållet av gångbanorna. 

Helsingfors stad utreder lämpligaste vinterunderhållet och renhållningen i kärncentrum. Under vintern samlas iakttagelser av vinterunderhållet från de bostadsområden i kärncentrum där invånare som anmält sig som observatörer bor. Dessutom intervjuas servicebolag och representanter för bostadsaktiebolag. 

Vart förs snön? 

Snö som samlats från gator och fastighetsområden emottas om vintrarna av staden i dess snötippar. Snöhämtningen till snötipparna är avgiftsbelagd och kräver registrering. Det är förbjudet att lämna snö på andra områden som staden äger än de officiella snötipparna. 

Mer information om snötipparna > 

Information om gaturengöringarna per textmeddelande 

På vintern sker det ändringar i parkeringsarrangemangen vid de trängsta gatuområdena runtom i Helsingfors. Under vintern markeras alla trafikarrangemang med trafikmärken eller skyltar med förflyttningsuppmaning. Förflyttningsuppmaningar ges för att gatorna skall kunna rengöras från snö. Förhandsinformation om gaturengöringar som förutsätter förflyttning av bil fås på www.puhdistussuunnitelmat.fi. På sidorna finns även instruktioner för hur man beställer textmeddelanden som varnar om kommande förflyttningar. 

Bättre vinterunderhåll på cykel- och gångbanor 

Staden har ett cykelbanenätverk som är 52 kilometer långt, där vinterunderhållet är kvalitativare än normalt. Det betyder att man istället för att ploga avlägsnar snön genom att borsta bort den. Avvärjandet av halka sker även på annat sätt än med makadam. Några avsnitt plogas även oftare än vanligt. Även gångbanor som löper bredvid cykelbanorna i distriktet för effektiverat vinterunderhåll omhändertas särskilt kvalitativt. Behandlingsmetoden kan ändå växla. 

Denna vinter växte det effektiverade cykelbanenätverket med cirka tio kilometer mot förra året. Den särskilt kvalitativa skötseln utvidgades även till Industrigatan, mellan Tölö och Lillhoplax samt mellan Östra centrum och Nordsjö hamn. 

Staden och Helsingfors Cyklister r.f. samarbetar under vintersäsongen 2020–2021. Vinteragenterna för cykeltrafiken följer med och rapporterar om framgången av vinterunderhållet av cykelbanorna. Uppgifter används av staden till verksamhetsutveckling. 

Vart kan man skicka respons? 

Respons om vinterunderhållet av gator och övriga leder kan lämnas till Helsingfors stads responssystem, därifrån responsen styrs direkt till arbetsledaren som ansvarar för området. 

Övergå till responssystemet >