Helsingfors förbereder sig för yrväder under veckoslutet

Helsingfors inväntar vinterns värsta snöoväder under veckoslutet. Staden har börjat vidta speciella åtgärder för att trygga gatuunderhållet under det sällsynt häftiga yrvädret.

Enligt en prognos i morse från Meteorologiska institutet kommer ett kraftigt snöoväder att nå Helsingfors lördagen den 2 februari. Det beräknas att snötäcket kommer att öka med cirka 15–20 centimeter före söndagen. Det kraftiga snöfallet kan också fortsätta från söndagen till måndag kväll.

I södra Finland har det redan snöat i flera dagar, varför det principiellt redan nu finns mycket snö. De allt tjockare snödrivorna försvårar ännu mer framkomsten och trafiken, varför snösituationen under veckoslutet kan ställa svårigheter för människor och trafik.

Helsingfors stads hela maskinpark är redan i användning för att ploga snö och staden ordnar med extra arbetskraft och utrustning under det värsta snöfallet. Staden håller också som bäst på med att ordna med extra parkeringsplatser på lämpliga torg och öppna platser.

Snöarbeten beställda av staden utförs av såväl stadens egna tjänsteleverantörer som privata entreprenörer.

Helsingfors gator, trottoarer och cykelvägar plogas enligt skötselklassificering dvs. efter angelägenhet. Föst tryggas de viktigaste trafiksträckorna, dvs. huvudgatorna och gatorna med kollektivtrafik, och därefter bostadsgatorna.

Vi klarar oss bäst undan snöfallet genom samarbete. Staden uppmanar invånarna att vara uppmärksamma i trafiken och kontrollera om det har ställts fram uppmaningar att flytta fordon. Det är viktigt att entreprenörerna ges arbetsro – det är inte tryggt att närma sig maskiner som ställts på gatan.

Staden påminner också om ansvaren när det gäller snö. Helsingfors stad sköter körbanorna i stadskärnan, men det hör till fastigheterna längs respektive gator att ploga och sanda trottoarerna, och forsla bort snön. Fastigheterna i stadskärnan har också ansvaret för att röja undan snövallarna som plogats upp längs trottoarerna.