Parklet. Foto: Janne Koivisto / Helsinfors stad

Helsingfors tar inte ut hyror för uteserveringsplatser förrän i juni

Helsingfors stad har beslutat att hyror inte tas ut för terrasser som inte är täckta 1.4–31.5.2020.

Beslutet fattas eftersom restaurangerna och deras terrasser som det ser ut nu på grund av koronasituationen måste vara stängda till slutet av maj.

Beslutet att sluta ta ut hyror gäller alla terrasser som inte är täckta och parklets, det vill säga hyrda parkeringsrutor som använda som gatuterrass. Det finns totalt 359 terrass av tidigare beskrivna slag i Helsingfors.

Staden har också hyrt terrassområden för fyra täckta terrasser. Beslutet att inte ta ut hyra gäller inte dessa fastigheter. Hyra uppbärs som vanligt av mat- och livsmedelskiosker eftersom förbundet mot att hålla restauranger öppna inte gäller kioskernas verksamhet.

Den som hyr en terrass behöver inte kontakta staden,  staden slutar automatiskt  att ta ut hyra. Terrassområdenas strukturer behöver inte heller rivas för våren. Men området bör hållas snyggt och möblerna ska flyttas undan eller staplas snyggt så de inte kan användas.