Hanna Harris. Bild: Sakari Röyskö

Hanna Harris vald till ny designchef vid Helsingfors stad

Politices licentiat och stadsforskare Hanna Harris har valts till uppdraget som designchef vid Helsingfors stad. Sammanlagt 50 personer sökte jobbet. Harris inleder sitt arbete den 9 mars. Hon övergår till Helsingfors stads tjänst från uppgiften som verksamhetsledare vid Informationscentret för arkitektur Archinfo.

Helsingfors stads nya designchef Hanna Harris har specialiserat sig på att synliggöra arkitektur och design samt att tillgodogöra sig de möjligheter de erbjuder i samhället. Tidigare har Harris jobbat som programdirektör för Helsinki Design Week och Finlands institut i London.

Formgivning och arkitektur främjar Helsingfors internationella konkurrenskraft på ett centralt sätt. Dessutom har de en betydande roll i Helsingfors stadsstrategi. Helsingfors stad var den första staden i världen att anställa en designchef 2016. Staden stärker sin internationella profil som en storstad då det gäller formgivning. Detta stöds upp även i framtiden genom att staden utser en ny designchef. Stadsutvecklingens perspektiv kommer att lyftas fram i jobbet.

"Det är en stor ära att få vara med och stärka Helsingfors profil som designstad. Min uppgift är att hjälpa staden att identifiera hur formgivning och arkitektur kan ge mervärde och utveckla vår stad. Utifrån detta är mitt mål att skapa vittomfattande samarbete och arbeta effektivt för att skapa ett ännu bättre Helsingfors", berättar Hanna Harris.

Uppdraget som designchef är en fyraårig tidsbunden uppgift. Inom stadsorganisationen placeras designchefen i stadsmiljösektorn.

"Genom att anställa en designchef stärker vi en positiv, urban stadsutveckling. Designchefen kan exempelvis stärka vår Placemaking-kompetens och möjligheterna att utnyttja servicedesign i stadsorganisationen", konstaterar Mikko Aho, sektorchef i Helsingfors stadsmiljösektor.

Bild: Sakari Röyskö