Spårvagnet i Tölö.

Gatuarbeten för åttans linje utvidgas till Runebergsgatan

Gatuarbeten för åttans linje, alltså renoveringen av Caloniusgatan, Helsingegatan och Runebergsgatan, utvidgas till Runebergsgatan i slutet av februari. Gatuarbetena inleds på Runebergsgatan i korsningen till Mannerheimvägen under veckan från den 22 februari.

I Berghäll och på Caloniusgatan i Tölö har arbetet inletts redan i januari.

Under veckan från den 22 februari inleds gatuarbetet med trafikarrangemang och inhägnande av arbetsplatsen. På Runebergsgatans norra sidan fälls dessutom sex lindar. När ombyggnaden av gatan är klar planteras nya träd i deras ställe. Grävarbetena beräknas inledas under veckan från den 1 mars.

I det första skedet är arbetsområdet beläget på trottoaren på Runebergsgatans sida. Senare under våren utvidgas det till Mannerheimvägens yttersta körfält i riktning mot centrum.

Effekter på trafiken

På Runebergsgatan lämnas en 1,5 meter bred trottoar mellan byggnaderna och arbetsplatsen. Alla butiker och trapphus är tillgängliga hela tiden.

Cykeltrafiken förändras inte i början.

Biltrafiken löper som normalt i det första skedet. Parkeringsplatser försvinner på Runebergsgatan. Senare under våren förändras situationen när arbetsplatsen utvidgas till Mannerheimvägen. Mer information om detta kommer innan arbetet inleds.

Förändringar i spårvägstrafiken i maj

Kollektivtrafiken fungerar normalt i början.

Arbetet inom de tre entreprenadområdena för projektet Gatuarbeten för åttans linje utvidgas ytterligare i mitten av maj, då spårvagnstrafiken flyttar till en annan rutt. HRT informerade närmare om förändringarna den 4 februari. Se kartor och läs mer i HRT:s meddelande

Tiden för slutförandet av gatuarbetet har ändrats

Projektet Gatuarbeten för åttans linje inleddes lite senare än planerat, och det arbete som var tänkt att inledas i november 2020 kom igång först i januari 2021. Av denna orsak har tidpunkten för slutförande av gaturenoveringen framskjutits till februari 2023.

Följ hur arbetet framskrider

Eftersom gaturenoveringen sker i ett tätbefolkat centrum satsar staden på informationen. Information om hur arbetet framskrider ges i flera kanaler:

Facebooksidan för projektet Gatuarbeten för åttans linje är det snabbaste sättet att få information, ställa frågor eller ge respons till byggarna.

www.kasinkatutyot.fi På entreprenören Louhintahiekkas webbplats publiceras samma meddelanden om trafikarrangemang och andra ändringar som på Facebooksidan.

hel.fi/kasinkatutyot På stadens webbplats hittar du material om projektet och vanliga frågor.

Om du prenumererar på nyhetsbrevet för projektet Gatuarbeten för åttans linje får du information om gaturenoveringen direkt till din e-post. Beställ nyhetsbrevet genom att fylla i webblanketten

Om särskilt bullriga arbeten, nattarbeten och eventuella korta vatten- och elavbrott informeras åtminstone med meddelanden i trapphusen. Se till att du får information om vattenavbrott per sms hsy.fi/tekstiviesti

Gå med i rådet för projektet Gatuarbeten för åttans linje

Anslut dig till rådet för projektet Gatuarbeten för åttans linje. I Tölö och Berghäll bildas egna råd, som samlas 3–4 gånger under 2021. I rådet kan du följa gatuarbetet och diskutera arrangemangen kring arbetsplatserna och annat som rör arbetet med entreprenören och stadens representanter.

Det första mötet ordnas i mars, beroende på coronaläget sannolikt via nätet. Anmäl dig genom att fylla i webblanketten

Bild: Louhintahiekka Oy

Publicerad 11 och updaterad 22.2.