Caloniusgatan

Det stora gatuarbetet vid Caloniusgatan, Runebergsgatan och Helsingegatan inleds 11.1.2021

I Berghäll och Tölö inleds den 11 januari 2021 ett stort gatuarbete som sträcker sig över tre olika gator längs spårvagnslinje 8. Därför har grundrenoveringen av Caloniusgatan, Runebergsgatan och Helsingegatan givits namnet Gatuarbeten för åttans linje. I början av arbetet går spårvagnarna och bussarna som normalt.

Gaturenoveringen fick namnet Gatuarbeten för åttans linje i en namntävling.

I början av arbetet går spårvagnarna och bussarna som normalt.

Gaturenoveringen börjar den 11 januari 2021 vid Caloniusgatan och i Berghäll vid Karlsgatan och Helsingegatan. Det stora gatuarbetet börjar med små gropar i gatan, eftersom man till först förnyar vattenledningar och avlopp på små byggplatsområden.

”Det går långsamt och är riskfyllt att förnya vattenförsörjningsledningen eftersom det kan finnas överraskningar under markytan. Därför är det klokt att gå fram i små avsnitt, vilket även stör invånarna och trafiken så lite som möjligt”, konstaterar projektchef Jyrki Vainionpää vid Louhintatekniikka Oy, projektets huvudentreprenör.

I Runebergsgatans entreprenadområde börjar arbetet på våren.

Under våren utvidgas byggarbetsplatserna markant. Då blir det omfattande undantagsarrangemang i spårvagnstrafiken. Vi informerar om dessa i god tid innan ändringarna.

Enligt planerna blir arbetet klart 2022.

Trafiksäkerheten förbättras och kommuntekniken under mark förnyas

Efter grundrenoveringen av Caloniusgatan, Runebergsgatan och Helsingegatan går spårvagnslinje 8 snabbare och håller tidtabellen bättre än tidigare. Det blir trevligare för fotgängare och cyklister att gå längs de ombyggda gatorna. På gatorna byggs exempelvis cirka en kilometer enkelriktade cykelvägar och skyddsvägarna förnyas.

I samband med gaturenoveringen förnyas rören och kablarna under gatan och gatans ytstruktur förnyas. På Karlsgatan är vattenrören från 1909 och vid Caloniusgatan från 1926. Det byggs 1 600 meter vattenförsörjningsrör och 2 000 meter avloppsrör.

Satsningar på gatuarbetskommunikationen

Gatuarbeten för åttans linje, projektet med den genomgripande förbättringen av Caloniusgatan, Runebergsgatan och Helsingegatan fick sitt namn i en namntävling som ordnades på de sociala medierna för stadsmiljösektorn. Stadsborna föreslog cirka 200 olika namn för gatuentreprenaden.

I närheten av entreprenadområdet för gatuarbetet för åttans linje bor det cirka 20 000 hushåll. Staden satsar på kommunikationen till dessa hushåll. Invånarna informeras om att projektet har inletts med ett invånarbrev som delas ut till alla hushåll den 5 december.

Du hittar information bland annat i följande källor:

• På Facebook-sidan  www.facebook.com/kasinkatutyot  – Aktuell information om hur arbetet framskrider
• På webbplatsen www.hel.fi/kasinkatutyot – Allmän information om projektet
• Om nattarbeten och eventuella korta vatten- och elavbrott informeras med meddelanden i trappuppgångarna.


Publicerad 3.12 och updaterad 7.1.