Illustering Kuvaajat

Förändringar i stadsmiljösektorns tjänster

Stadsmiljösektorn betjänar sina kunder tillfälligt främst genom distanstjänster. Med att erbjuda distanstjänster vill vi säkerställa smidiga tjänster också under coronaviruset.

När du behöver våra tjänster, kolla upp fjärrtjänstmöjligheterna och servicetiderna på webbplatsen innan du kontaktar oss. Vi uppdaterar kontaktuppgifterna och denna nyhet då servicetiderna ändras.

Se kontaktuppgifterna här >>

Senaste ändringar i tjänster:

Du kan använda bland annat de här distanstjänsterna

  • Parkeringstillstånd för företag och nya parkeringstillstånd för boende – starta med att ringa kundtjänstnumret 09 310 22111 (mån. - tors. 8.15-16, fre. 10-15). Under samtalet får du instruktioner om hur du ansöker om tillståndet.
  • Stadin asunnot förmedlar stadens hyreslägenheter, sök efter hyreslägenhet.
  • I karttjänsten, kartta.hel.fi, hittar du till exempel detaljplaner och trafikplaner:
  • Man kan köpa och granska byggnadsritningar genom Arska-tjänsten och i Lupapistes butik (Lupapiste Kauppa). Ifall den information eller det material du behöver inte finns i dessa tjänster, uppmanar vi dig att i första hand kontakta fastighetens innehavare (ägare, husbolag, disponent).
  • Byggnadstillsynens rådgivning betjänar genom Lupapiste-tjänstens stödportal. Du kan också hitta hjälp bland byggnadstillsynens anvisningar.
  • Mätningstjänster för byggare ansöks i första hand per e-post från adressen asiakaspalvelu.kmo@hel.fi.
  • Källmaterial för byggnadsplanering fås från Karttakori-tjänsten. Förfrågningar tfn 09 310 22111.
  • Stadsmätningens e-tjänster hjälper när du behöver bl.a. kartor, ledningsinformation eller geotekniska undersökningar.

Eftersom populära tjänster hanteras tillfälligt via telefontjänster, bildas tidvis köer. Avsluta inte samtalet medan du väntar i kö.

Du kommer väl inte till servicepunkten om du rekommenderas stanna i karantän eller om du har förkylningssymptom.

Denna nyhet uppdateras då tjänsterna ändras.