Bild: guidekarta

En ny guidekarta över Helsingfors har publicerats

Helsingfors stad har publicerat en uppdaterad upplaga av den traditionella guidekartan över Helsingfors. På den tydliga kartan finns stadens vägar och gator, gatunummer, namnbeståndet, byggda områden och grönområden angivna. En kartförstoring har gjorts över Helsingfors centrum som gör det enkelt att hitta betydande sevärdheter och byggnader.

Guidekartans skala är 1:20 000. Kartan säljs hopvikt tillsammans med namnförteckningen som en rak kartbladsserie. Kartan och registret är tvåspråkiga.

Priser, förfrågningar och försäljning

Guidekartan säljs i Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst i Sörnäs (endast med kortbetalning) och i välförsedda bokhandlar. Priser:

  • Guidekarta och förteckning över gatunamn 17,00 € (inkl. 24 % moms)
  • Guidekartbladsserie, raka blad 9,00 € (inkl. 24 % moms)

Betjäningstider och besöksadress sommaren 2020 för stadsmiljösektorns kundtjänst:

Kundtjänst må–ti 8.15–12 och on–to 12–15
Telefontjänst 09 310 22111, må-to 8.15–16 och fr 10–15
Besöksadress: Sörnäsgatan 1
E-postadress i ärenden angående kartorna: asiakaspalvelu.kmo@hel.fi

Obs! Kundtjänstens besöksadress ändras 10.8.2020. Aktuella adressuppgifter och betjäningstider finns på webbsidorna med kundtjänstens kontaktuppgifter.

Gratis kartor finns i karttjänsten

De avgiftsfria elektroniska kartorna som staden producerat finns i Helsingfors karttjänst på adressen kartta.hel.fi. Där finns bland annat bas-, fastighets- och guidekartor. Dessutom innehåller tjänsten exempelvis information angående planläggning och planering samt historiskt material och flygbilder.

Staden upprättar och säljer olika kartor även som beställningsarbete. Material kan efterfrågas från stadsmätningstjänsterna.