Ny trafiksäkerhetskamera på Backasgatan.

Elva trafiksäkerhetskameror av en ny modell har installerats och tas i bruk i Helsingfors den 1 februari

Helsingfors stad har satt upp elva stolpar för en ny typ av trafiksäkerhetskameror som baserar sig på en radarfunktion på olika håll i staden, och polisen har satt upp kameror på stolparna. Trafiksäkerhetskamerorna tas i bruk den 1 februari, då polisen börjar använda dem för att övervaka hur bilisterna följer bland annat hastighetsbegränsningar och trafikljus.

Trafiksäkerhetskamerornas platser är noggrant utvalda

År 2025 kommer det att finnas 70 nya kameror med radarfunktion i Helsingfors. Beslut om installationen av dessa kameror och preliminära platser för dem fattades i den allmänna planen för kameraövervakning år 2018.

Det primära målet för den automatiska kameraövervakningen är att förbättra trafiksäkerheten. Genom övervakningen kan man minska antalet trafikolyckor som orsakas av att bilister kör för fort eller mot rött ljus. Med hjälp av kamerorna kan man framöver också övervaka exempelvis missbruk av bussfilerna samt användningen av mobiltelefoner och säkerhetsbälten under körningen.

Staden ansvarar för att skaffa och montera den utrustning som behövs för trafiksäkerhetskameran, det vill säga kamerahöljet och stolpen. Polisen sköter själva kamerorna och övervakningen. Staden och polisen har samarbetat intensivt ända sedan den allmänna planen och placeringsprinciperna för trafiksäkerhetskamerorna utarbetades.

Kamerorna tas i bruk den 1 februari

De elva nya trafiksäkerhetskamerorna har placerats ut jämnt över hela Helsingfors, så att deras effekter ska synas på hela stadens nivå. På Mechelingatan finns också två trafiksäkerhetskameror av den nya modellen som varit i bruk i ungefär ett år.

De kameror som tas i bruk den 1 februari har placerats på följande platser:
· Korsningen mellan Mannerheimvägen och Almvägen
· Korsningen mellan Gräsviksgatan och Sandviksgatan
· Korsningen mellan Mörtnäsvägen och Drumsövägen
· Korsningen mellan Backasgatan och Storängsgatan
· Korsningen mellan Gustav Vasas väg och Väinö Auers gata
· Hoplaxvägen 12
· Korsningen mellan Krämarvägen och Skådespelarvägen
· Ståthållarvägen (vid Dammbackaparken)
· Korsningen mellan Viksvägen och Ärtåkersvägen
· Skomakarbölevägen 30
· Korsningen mellan Sjöåkervägen och Rusthållarvägen
· Rampen till Österleden (vid Easton) (markbyggnaden är klar, utrustningen installeras 2021)

Lämpliga platser för ytterligare kameror är under utredning

Staden har som mål att inom ramen för investeringsanslagen installera i genomsnitt 14 nya stolpar per år, så att alla installationer är klara senast 2025.

”En del stolpar kommer också att sättas upp i samband med gatubyggnadsprojekt. På så sätt kan alla 70 kameraövervakningspunkterna vara klara redan före den utsatta tiden”, förtydligar teamchef Inga Valjakka från Helsingfors stads trafik- och gatuplanering.