Enligt en färsk studie finns det ofta brister i den hygieniska kvaliteten på färdigmatportioner.

Det finns rum för förbättring i färdigmatportioner på restauranger och butiker

Enligt en färsk studie finns det ofta brister i den hygieniska kvaliteten på färdigmatportioner som tillagas av restauranger och butiker. Det fanns också saker att anmärka på om förpackningspåskrifter.

Under coronatiden har många restauranger och butiker börjat förbereda och förpacka matportioner för detaljhandeln. Livsmedelsinspektörer i Helsingfors, Vanda och Hyvinge undersökte den hygieniska kvaliteten och förpackningspåskrifter på färdigmatportioner i en studie som genomfördes 2021.

Proven togs på genomstekt färdigmat, såsom wokade rätter, risotto, pasta, mättande sallader och fyllda bröd. Av proven hade 46 tillverkats och förpackats i restauranger och 21 i butiker. Det totala antalet prov var 67.

På basis av de undersökta egenskaperna fanns det inget att påpeka i 55 procent av proven, medan 11 procent av proven bedömdes som passabla och 34 procent som dåliga. De dåliga resultaten berodde på ett högt totalantal aerobiska mikrober och stora mängder enterobakterier, som visar att produkten är i slutet av sin livslängd. Patogena bakterier, såsom listeria, konstaterades inte.

Passabla och dåliga resultat uppnåddes särskilt när det gäller mat som tillverkats genom upphettning. Resultaten kan tyda på felaktiga kylmetoder och lagringstemperaturer och för långa lagringstider. Försäljningstemperaturen +6 °C, som förutsätts av lagstiftningen, överskreds av 28 procent av proven.

Största delen av de restauranger och butiker som tillverkade matportioner för detaljhandeln hade inte gjort hållbarhetstester för sina produkter, och försäljningstiderna grundade sig därmed inte på forskningsdata. Försäljtider för de undersökta portionerna varierade från två till hela tio dygn. Den mest typiska försäljningstiden var 3–4 dygn.

Även förpackningspåskrifterna på de maträtter som det togs prover på granskades. De var bristfälliga på 94 procent av produkterna. Påskrifterna var i skick på endast fyra produkter. Vanliga brister på förpackningspåskrifter gällde till exempel fel på ingrediensförteckningen, betoningen av allergener och anmälan av aktörens namn.

På grundval av denna undersökning bör restauranger och butiker genomföra hållbarhetstester för att utreda försäljningstiden av matportioner som tillagats för detaljhandeln. Tydliga nationella riktlinjer skulle också vara till nytta för producenter av färdigmatportioner.

Mer information

Hygienisk kvalitet på färdigmat som tillverkas för detaljhandeln av restauranger och butiker 2021 (pdf, 1Mt, på finska)


Bild: Anni Karreinen