Arska-tjänsten stängs – byggnadsritningar från den elektroniska tjänsten Lupapiste Kauppa

Byggnadsritningar som finns lagrade i byggnadstillsynens arkiv kan köpas från Lupapiste Kauppa. Arska-tjänsten tas ur bruk  från och med den 17 december 2020.

Lupapiste Kauppa finns på adressen  https://kauppa.lupapiste.fi/.