Byggandet av spårvägen i Ilmala inleds

Rutten för spårvagnslinje 9 fortsätter efter två år nära Ilmala station vid det kommande Ilmalatorget. Byggandet av spårvägen i Ilmala inleds med förberedande arbeten under veckan som börjar den 20 juli. Under två års tid påverkar gatuarbetet trafiken på Bölegatan, Radiogatan och i Ilmala. Spårvägen i Ilmala är ett lågemissionsbygge, i vilket man använder enbart förnybar diesel och el, med vilka man märkbart minskar koldioxidutsläpp.

Bygget av spårvagnen i Ilmala påverkar under ett par års tid trafiken på Radiogatan och Bölegatan. Bild: Helsingfors stad

Gatuarbetet inleds på Bölegatan och Radiogatan genom att ändra på trafikarrangemangen under veckan som börjar med den 20 juli. Under samma vecka inleds trädfällningen från den branta sluttningen nära stationen i Ilmala, vid det kommande Ilmalatorget. Gatuträden måste senare även fällas på Bölegatan mellan Kyllikkiporten–Radiogatan samt på Radiogatan. Gatuträd och andra planteringar kommer till området efter att gatuarbetet blivit färdigt.

Gatuarbetet kommer att orsaka rikligt med undantagsarrangemang i trafiken för alla trafikformer.

I fortsättningen berättar man om de växlande trafikarrangemangen på projektets webbsida samt på Facebook för Uusipasila.

I huvudsak görs arbetena under vardagar klockan 7–18. I undantagsfall arbetar man också kvällstid och under veckoslut. Byggandet fortsätter ca två år, ända till sommaren 2022.

Lågemissionsbygge

Ett av målen för Helsingfors stads program kolneutrala Helsingfors är att minska på koldioxidutsläpp som uppstår på byggen. I bygget av spårvägen i Ilmala används enbart förnybar diesel och el, med vilka man märkbart minskar koldioxidutsläpp. Tack vare arbetsmaskinernas stränga krav på utsläppsklasser minskar även närutsläppen som försämrar luftkvaliteten.

Staden och entreprenörerna utvecklar tillsammans på bygget av spårvägen i Ilmala en kontroll av energiförbrukning och rapportering av utsläpp.

För invånarnas del är lågemissionsbyggen bättre, eftersom det uppstår mindre luftföroreningar än tidigare.

Mer resurser för information om gatuarbeten

Som bäst har Helsingfors stad på gång ett utvecklingsprojekt för gatuarbeten, i samband med vilket även informerandet om gatuarbeten utvecklas. Staden har satsat på att informera om projektet för spårvägen i Ilmalamer än tidigare och förutom staden informerar även entreprenörerna om det.

Det är till exempel meningen att berätta om de växlande trafikarrangemangen alltid innan de dyker upp på gatan. Vi informerar om de områdesspecifika tidtabellerna, arbetstiderna och om eventuella nattarbeten så snart vi får kännedom om dem. Om nattarbeten och eventuella korta vatten- och elavbrott informeras traditionsenligt med trappspecifika meddelanden.

Mer om temat:
Undantag i kollektivtrafiken i Reittiopas
Spårvagnsprojektet i Ilmala 
uusipasila.fi
Uusi Pasilas Facebook-sida