Brändö parkväg byggs om till en cykelgata

Bygget av Brändö parkväg inleds i juli. Gatan byggs om till en cykelgata där cyklister och motorfordon kör på samma körbana. Motorfordonen anpassar sin hastighet till cyklandet. Entreprenaden väntas stå klar i slutet av februari 2021 enligt preliminär tidtabell.

Brändö parkväg blir en del av den så kallade Östbanan, cykeltrafikens huvudled från öst in till centrum. Efter förnyelsen blir gatan tydligare och säkrare för alla då hastighetsskillnaderna hålls rimliga och cyklisternas gatukorsande uteblir. Även fotgängarnas trafiksäkerhet förbättras från dagsläget då cyklisterna håller sig till körbanan.

Bygget påbörjas i slutet av juli

Bygget påbörjas 27.7 med trafikarrangemang. På byggplatsen sker arbetet i två skift kl. 6-22 varje dag.

Sprängningsarbeten utförs endast vardagar kl. 7-22, förutom under helgdagar.

Bygget påverkar trafiken

Byggandet påverkar all trafik i området. 

Gången till metron hålls öppen, fastän arbete görs även i underfartstunnlarna. Gatuparkering längs med Brändö parkväg förbjuds under byggtiden. Tillträde till egen tomt tryggas.

Fotgängare

Norra trottoaren är reserverad för fotgängare.

Cyklister

Dubbelriktad cykling är tillåten på körbanan.

Motortrafik

För motorfordon blir Brändö parkväg enkelriktad så att det är endast tillåtet att köra från öst in till centrum. 

Trafiken mot öst riktas undantagsvis söder om Österleden via Brändövägen-Ståhlbergsvägen-Svinhufvudsvägen-Stugövägen.

Se noggrannare undantagsrutt på kartan.


Utsläppfri byggplats

Brändö parkväg är ett pilotprojekt för utsläppsfritt byggande med fokus på arbetsmaskinernas miljövänlighet. På plats finns fyra eldrivna arbetsmaskiner och de övriga maskinerna drivs med förnybara bränslen.

Efter klarfört byggarbete blir Brändö parkväg igen dubbelriktad även för motortrafik. Motortrafiken anpassar sig till cyklandet på den nya cykelgatan.

Tilläggsinformation

Mera information finns att få från följande källor:

• Facebook-sida: facebook.com/kulosaarenpuistotie

• Webbplats: kulosaarenpuistotie.fi/sv