Besvara enkäten om vinterunderhåll av Helsingfors gator

Vad anser du om vinterunderhållet av gatorna i Helsingfors? Finns det någon plats som du särskilt vill berömma eller klaga på? Stadsmiljösektorns underhåll ber invånarna att besvara enkäten om hur vinterunderhållet har lyckats. Den kartbaserade enkäten är öppen 22.2–14.3.2021.

Med enkäten samlar vi in data om hur vi har lyckats med vinterunderhållet vintern 2020–2021.

Det tar ungefär 5–10 minuter att besvara enkäten. Enkäten ställer frågor om vinterunderhållet av trottoarer, cykelvägar och körbanor samt de friluftsleder och parkvägar som plogas.

”Svaren på enkäten används för att utveckla vinterunderhållet och jämföra med andra vintersäsonger”, berättar projektchef Antti Takkunen.

På några dygn i januari förde stormen Toini med sig en ordentlig snövinter till Helsingfors. Då fick stadens kundrespons på ett par veckor in tusentals responsmeddelanden om snön och största delen av dem gällde gator som väntade på snöröjning.  Under februari har snön röjts bort från stadens gator och det går att färdas som vanligt. Den här vintern har stadens snötippar redan tagit emot över 80 000 snölass. Mängden överskrider den normala snömängden rejält.

Om du har specifik respons som kräver åtgärder, skicka ett meddelande via stadens responskanal: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/feedback

Du kan besvara enkäten på finska, svenska eller engelska.

Svara på enkäten
https://new.maptionnaire.com/q/3ska2dy97erv

kortadress:
bit.ly/talvipalaute

Se mer information om vinterunderhåll
hel.fi/sno
https://www.hel.fi/helsinki/sv/kartor-och-trafik/gator/gatu/vinterunderhall