Simonsgatan på sommar.

Bekanta dig med aktuella planläggningsprojekt och planering

Planerings- och planläggningsöversikten för 2021, som berättar om stadsplaneringen i Helsingfors, finns på adressen hel.fi/planeringsoversikt. Översikten innehåller information om såväl aktuella planerings- och planläggningsprojekt.

Det finns också information om många planer för stadsmiljön i Helsingfors karttjänst. Där hittar du exempelvis dokument, tidsplaner och kontaktuppgifter med anknytning till planerna.

hel.fi/suunnitelmavahti kan du också beställa en Planvakt (på finska). Med hjälp av den får du ett meddelande till din e-post när planutkast och -förslag samt trafik-, gatu- och parkplaner framläggs för påseende.

Du kan få information om planerna för utvecklingen av stadsmiljön genom att delta i Nytt i Helsingfors-möten. Där behandlas planerna för olika områden i tur och ordning. Mer information om nästa mötena ges inpå hösten på hel.fi/asukastilaisuudet (på finska).

Bild: Helsinki Marketing, Jussi Hellsten