Bild: Södra Helsingfors. Busholmen på bakgrunden.

Bekanta dig med aktuella planläggningsprojekt på webben

Helsingfors planerings- och planläggningsöversikt finns på stadens webbplats. Översikten ger information om vilken typ av byggande som planeras i Helsingfors i framtiden.

Översikten beskriver kort viktiga pågående och kommande planläggningsprojekt och planer relaterade till grönområden. Planerna är indelade efter stadsdelar.

Mer detaljerad och aktuell information om planläggningsprojekt kan hittas på Helsingfors karttjänst.

Bild: Elise Kulmala / Helsinki Marketing