Undantagsarrangemangen påverkar trafiken på Eero Erkkos gata vid Sanomahuset från måndag den 26 juli till lördag den 31 juli 2021.

Filmning av en TV-serie stör trafiken vid Medborgartorget i Helsingfors centrum fr.o.m. måndag den 26 juli

Undantagsarrangemangen påverkar trafiken på Eero Erkkos gata vid Sanomahuset från måndag den 26 juli till lördag den 31 juli 2021. Undantagsarrangemangen sköts med hjälp av trafikdirigeringsanordningar och trafikdirigerare.

Motorfordon
Eero Erkkos gata stängs för tillfälliga perioder på 15–60 minuter varje dag mellan kl. 9 och kl. 23.

Cyklar
Eero Erkkos gata stängs för tillfälliga perioder på 15–60 minuter varje dag mellan kl. 9 och kl. 23. Cyklister dirigeras förbi området via Tölöviksgatan.

Fotgängare
Eero Erkkos gata stängs för tillfälliga perioder på 15–60 minuter varje dag mellan kl. 9 och kl. 23. Fotgängare dirigeras förbi området via Tölöviksgatan.

Området som avstängs och omvägen visas på bilden.