Idag publicerade Helsingforskanalen en video där Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki presenterar de fyra deltagare som valts ut och hur de bekämpar plastskräp.

Videor på sociala medier visar hur de fyra deltagarna i Östersjöutmaningens snabba försök bekämpar plastskräpet i Östersjön

I sommar inleddes Östersjöutmaningens snabba försök som tar upp kampen mot plastskräpet i Östersjön. Östersjöutmaningen startar en kampanj på sociala medier där deltagarna i experimentet berättar om de lösningar de testar. Idag publicerade Helsingforskanalen en video där Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki presenterar de fyra deltagare som valts ut och hur de bekämpar plastskräp. Denna video är textad till svenska.

Denna vecka publicerar dessutom Östersjöutmaningen i sin kampanj på sociala medier en video för varje deltagare, där dessa berättar om sina experiment.

Fyra företag valdes i våras ut att delta i Östersjöutmaningens snabba försök: Green House Effect Oy, Clewat Oy, Bloft Design och Biosatama Oy.

Green House Effect Oy testar gröna växtväggars förmåga att minska på det mikroplast som lossnar från bildäck och spolas i havet med dagvatten. Clewat Oy testar förmågan att avlägsna skräp och mikroplast hos en ny sorts farkost för rengöring av vattendrag. Bloft Design använder plastavfall som plockats från stränderna som råmaterial för att göra paddelsurfbrädor med stora 3D-skrivare. Biosatama Oy undersöker hur mycket plastavfall som finns i kryssningstrafikens bioavfall och använder avfallet för att producera kolneutral energi.

I Östersjön är plastavfall ett allvarligt problem. Mer än 70 procent av det skräp som hamnar i havet är plast. Plast faller långsamt sönder och är farligt för både människor och djur. Jordenruntresan vid Tölöviken, som ordnades i fjol, samlade in pengar till skyddet av Östersjön. Allmänheten deltog i insamlingen genom att gå runt Tölöviken tills de sammanlagt gått en sträcka som motsvarar jordens omkrets på 40 000 kilometer. Detta till ära donerade Helsingfors stad 50 000 euro till skyddet av Östersjön. Donationen riktades till Östersjöutmaningens snabba försök, som söker innovativa och nya sätt att skydda havsområdet framför Helsingfors och skärgården mot plastskräp.

Östersjöutmaningen är miljöskyddsverksamhet för Östersjön som Helsingfors och Åbo städer tillsammans koordinerar. I Östersjöutmaningen ingår städernas gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön samt utmaningens partnerskapsnätverk. Fler än 300 organisationer är med i Östersjöutmaningens partnerskapsnätverk och alla organisationer som är intresserade av att skydda Östersjön är välkomna med.