Kvinna med dator. Bild: Julia Kivelä.

Verksamhetsstöd för ensamföretagare under coronakrisen kan sökas ännu i september

Helsingfors stad öppnade ansökandet av verksamhetsstödet för ensamföretagare den 20 april. Stödet är en engångsersättning om 2 000 euro för de kostnader som orsakats företagsverksamheten under coronakrisen. Vid det här laget har ca. 6500 företagare beviljats verksamhetsstöd, så Helsingfors stad har redan utdelat sammanlagt ca. 13 miljoner euro åt ensamföretagare för att täcka förluster förorsakade av pandemin. Verksamhetsstödet för ensamföretagare kan sökas ända fram till 30.9.2020, så ensamföretagare berättigade till stödet hinner ännu göra ansökan. Ansökningsprocessen är enkel, instruktioner finns här.

Det finns sammanlagt omkring 37 000 ensamföretagare i Helsingfors. Att döma av antalet ansökningar om detta s.k. Coronastöd har lyckligtvis inte alla ensamföretagare lidit så stor förlust under coronakrisen att det skulle uppfylla villkoren för beviljande av stödet. Å andra sidan kan de ekonomiska följderna av coronan börja märkas först efter ett visst dröjsmål inom vissa branscher, vilket är problematiskt i och med att den påvisbara nedgång i omsättningen som krävs för att få stödet gäller perioden 16.3.-31.8.2020. Dessutom finns det andra villkor för beviljandet av stödet, och det begränsar ansökandet.

Antalet nygrundade företag i Helsingfors redan på samma nivå som före coronan

En mycket glad nyhet är att företagarverksamheten ser ut att ha återhämtat sig snabbt efter coronans första våg. Redan i juli månad grundades det nästan lika många företag som under månaderna strax före epidemin i Helsingfors. Även för företagsservicen NewCo Helsinki har antalet klienter och verksamheten kommit tillbaka till nivån före coronan.

Inga begränsningar branschvis för coronastödet

I Helsingfors finns det i praktiken inga begränsningar gällande ensamföretagets bransch, men man får söka stödet bara om företagsverksamhetens ekonomi och omsättning försämrats märkbart, alltså med över 30 procent, på grund av coronaepidemin efter den 16.3.2020; om företagsverksamheten varit lönsamhet före coronaepidemin; och om ensamföretagaren är med i FöPL-registret eller om företagarinkomsten föregående år varit minst 20 000 euro. Stödet kan sökas av en företagare på heltid som ensam bedriver ekonomisk verksamhet och är verksam i Finland. Som ensamföretagare definieras företagare eller yrkesutövare som inte har anställd arbetskraft.

”I Helsingfors finns ett stort antal ensamföretagare. En stor del av dem jobbar i servicebranschen, men många också inom de kreativa branscherna och i olika slags sakkunniguppgifter. Covid-19-epidemin har inverkat mycket starkt på just små företagare inom service. Helsingfors behöver också efter epidemin ensamföretagare för att betjäna helsingforsarna och som underleverantörer för de större företagen, så det är viktigt att alla de som uppfyller kraven får stöd”, konstaterar servicechef Toivo Utso vid Helsingfors stadskanslis näringslivsavdelning.

Syftet med understödet för ensamföretagare är att ge företagarens verksamhet en ekonomiskt hållbarare grund under och efter epidemin. Verksamhetsstödet är avsett endast för att täcka utgifter för egentligt näringsidkande och stödet gäller endast den akuta likviditetskrisen som epidemin har orsakat. Det har gällt att kunna påvisa att en sådan minskning i omsättningen som berättigar till stödet har skett mellan 16.3. och 31.8.2020. Man får söka Coronastödet ännu tills 30.9.2020.

Verksamhetsstödet för ensamföretagare beviljas av Arbets- och näringsministeriet, och företagens hemstäder ansvarar för utdelningen av stödet till företagen. Motsvarande ansökning för verksamhetsstöd gäller också i de andra kommunerna i Finland, men stöd kan sökas endast i den kommunen där företaget är registrerat.

Hur kan jag ansöka om stöd?

Du kan ansöka om verksamhetsstöd till ensamföretagare i Helsingfors via tjänsten asiointi.hel.fi. I tjänsten hittar du också anvisningarna. Till e-tjänsterna kommer du via asiointi.hel.fi/yksinyrittajantuki eller direkt via den här länken.

Omfattande anvisningar (finska): https://newcohelsinki.fi/fi/yksinyrittajatuki/

För att underlätta sökande av stödet för ensamföretagare finns också enkla anvisningar med bilder. De kan laddas via den här läken (.pdf)