På bilden ses en soleldriven färja på väg till Vårdö.

Vårdös färja till Rävsundet trafikerar igen i sommar

Vårdös färja trafikerar också den här sommaren. Projektet genomförs på basis av ett förslag som röstades fram under den första omgången av den deltagande budgeteringen OmaStadi.

Under sommarmånaderna trafikerar färjan dagligen, och i september planerar man att fortsätta under veckosluten.

Helsingfors stad har valt Reposalmen lautturit att genomföra Rävsundets färjetrafik. Reposalmen lautturit Oy är ett företag som grundats och drivs av aktiva Degeröbor.

”Jag gläder mig över att förra sommarens försök får en fortsättning. Det här är ett fint exempel på hur man kan ta i bruk vettiga lösningar som är skonsamma mot naturen genom att skapa och utveckla idéer tillsammans med invånarna”, berättar Tapio Rossi, vattentrafikombud vid Helsingfors stad.

Färjeförbindelsen mellan Vårdö och Rävsundet genomfördes med hjälp av OmaStadi

Under sommaren 2020 genomfördes ett försök att trafikera över Rävsundet med en liten färja som hade plats för cirka 6 personer och delvis drevs med solenergi. En färjeskötare med båtförarkompetens anställdes.

På basis av förra sommarens erfarenheter konkurrensutsatte staden den solenergidrivna färjetrafiken. Trafiken fortsätter med stöd av staden så länge pengarna som reserverats för projektet räcker, uppskattningsvis cirka 3–4 år.

Idén om en förbindelsebåt till Vårdö kom genom Helsingfors deltagande budgetering OmaStadi. I omröstningen under OmaStadis första omgång fick förslaget 1 626 röster.

OmaStadis andra omgångs samutveckling har just avslutats, och stadsborna kommer att få rösta om de nya förslagen i höst.

Läs mer:

Vårdös webbplats (Pä finska)

OmaStadi

Den solenergidrivna färjan

Följ genomförandet av OmaStadis första omgångs förslag

Foto: Pauli Saloranta.