Dealroom-bild.

Värdet på Helsingfors startup-ekosystem tredubblades på sex år

Helsingforsregionen är större än sin area i jämförelser mellan startup-ekosystem. Värdet på Helsingfors startup-ekosystem har tredubblats sedan 2015, och startup-företagens sammanräknade värde överskrider 25 miljarder euro. Detta framgår ur rapporten som publicerats av Helsingfors stads nya företagarcentral NewCo Helsinki och holländska startup-företaget Dealroom. Dealroom är en ledande producent av startup-data, och bland dess kunder finns världens mest betydande städer och investeringsbolag.

Attraktiva Helsingfors lockar kapitalinvesterare

I rapporten visar sig Helsingfors startup-ekosystem som rätt så attraktivt. Den genomsnittliga årstillväxten för investeringar som gjorts i startup-företag har varit 32 procent under de senaste fem åren. Under det hittills bästa året, 2020, samlades det in 916 miljoner euro i finansiering – över 57 procent mer än året innan. Av de europeiska ekosystemen är Helsingfors på fjärde plats för snabbast växande kapitalinvesteringar. Samhällelig investering har mer än tredubblats på fem år.

”Helsingfors har som mål att vara den bäst fungerande staden i världen. Startup- och scaleup-företag har en betydande roll i att hjälpa oss uppnå detta. Vi vill främja företagarskap och tillväxt på alla sätt vi kan. Vi gläder oss över hur företagen har klarat coronapandemin. I Helsingfors startup-ekosystem finns en otrolig iver och en attityd som säger att vad som helst är möjligt”, säger Helsingfors stads näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Enligt rapporten har investeringar som kommer från hemlandet varit ganska små jämfört med resten av Europa och USA. Det här framhävs också i jämförelserna med andra ekosystem, till exempel Stockholm. Man kunde se en ökning i antalet finansieringsrundor ända fram till 2016, men därefter har riktningen varit nedåtgående.

Helsingfors har ett särskilt starkt ekosystem inom spelindustrin

När man jämför Helsingfors startup-ekosystem med de andra nordiska länderna kommer staden på andra plats gällande både antalet finansieringsrundor och ny finansiering. Enligt rapporten är spelindustrin fortfarande särskilt stark i Helsingfors, och spelindustrins ekosystem är det tredje viktigaste i Europa genast efter London och Paris. Det är ändå startup-företag som koncentrerar sig på mat och företagsapplikationer som samlar mest finansiering.

I antalet enhörningar, alltså startup-företag värda mer än en miljard, sitter Helsingfors på åttonde plats i Europa. I Helsingfors finns fyra startup-företag värda mer än en miljard, varav de nyaste är Wolt och HMD Global. Det finns också åtta potentiella nya enhörningar, alltså startup-företag värda 200–800 miljoner, i Helsingfors. Därför placeras Helsingfors högre upp än många större europeiska städer i jämförelsen. Beträffande diversiteten har ändå Helsingfors fortfarande en del att jobba med, precis som de andra nordiska länderna: endast 20 procent av startup-företagen har minst en kvinnlig grundare.

Men vilka faktorer är det som påverkat Helsingfors startup-ekosystems framgång? Det världsberömda evenemanget Slush har skapat iver och påskyndat ekosystemets tillväxt. Uppehållstillstånd för startup-företagare och Business Finlands finansieringsprogram har också berett väg för företagare. Maria 01 har erbjudit ett hem till enormt många startup-företag och är nu på väg att bli Norra Europas största startup-campus. Förutom dessa händer det också mycket annat i Helsingfors, såsom vägkartan för cirkulär ekonomi och delningsekonomi som staden lanserade 2020.

”Den starka gemenskapen är en av Helsingfors startup-ekosystems framgångsfaktorer. Vi har lyckats få in kapitalinvesteringar i ekosystemet, men det räcker inte. Det behövs mer. Det är också kritiskt för stadens framgång att vi lyckas locka utländska talanger och team till Helsingfors. Ett gott samarbete är vår styrka. Vi har ett mångsidigt och fungerande nätverk vars roll i att få ekosystemet att blomstra är oersättlig. Det baserar sig på förtroende, och vi uppnår framgång tillsammans”, säger NewCo Helsinkis enhetschef Tommo Koivusalo.

Rapporten baserar sig på en databas som upprätthålls av Dealroom och NewCo Helsinki och som erbjuder en omfattande inblick i huvudstadsregionens startup-fält och ger en särskilt detaljerad bild av Helsingfors teknologisektors ekosystem. Rapporten från Dealroom-databasen, som grundades för ett år sedan, är den första av sitt slag.

Du kan läsa hela rapporten här (på finska) eller bekanta dig med huvudstadsregionens startup-ekosystems databas här (på engelska).