Borgmästare Vapaavuori talar på Social Good Summit som öppnar FN:s generalförsamlingsvecka

Borgmästare Jan Vapaavuori talar på Social Good Summit som öppnar FN:s generalförsamlingsvecka. Att Helsingfors har förbundit sig till rapportering om FN:s mål för hållbar utveckling väcker internationellt intresse.

Borgmästare Jan Vapaavuori har blivit inbjuden att tala på Social Good Summit som ordnas inför FN:s generalförsamlingsvecka i New York söndagen den 23 september 2018.

Vapaavuori uppträder på Summit tillsammans med Penny Abeywardena, som är New Yorks kommissionär för internationella ärenden. Teman för den bilaterala panelen är bl.a. samarbete mellan städerna i lösandet av globala utmaningar och New Yorks och Helsingfors föregångarskap i rapporteringen av målen för hållbar utveckling.

En orsak till att Vapaavuori blev inbjuden till det här uppskattade evenemanget är att Helsingfors som andra stad i världen håller på att börja med rapportering till FN om målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). New York var den första staden som började med rapporteringen på våren.

- Helsingfors vilja att modernisera staden, fungera som en föregångare inom flera olika områden och strävan att fungera aktivt i den internationella gemenskapen har uppmärksammats internationellt. I och med det här ökar Helsingfors välkändhet och attraktivitet, allt flera dörrar öppnas, staden får värdefulla partner och framför allt värdefull praktisk information om hur man kan lösa allt svårare utmaningar, konstaterar borgmästare Vapaavuori.

Att Helsingfors förbinder sig till att på stadsnivån rapportera om den hållbara utvecklingens mål till FN öppnar för Helsingfors en möjlighet till internationell strategisk jämförelse. Det främjar också Helsingfors mål i fråga om riktande av stadens internationella samarbete. Framför allt gör rapporteringen till FN att stadens framgångar i förhållande till målen för den hållbara utvecklingen tas till det konkreta planet. Rapporteringen görs tydlig och lättillgänglig, så att stadsborna allt bättre kan följa Helsingfors framgångar inom den hållbara utvecklingen.

Social Good Summit har ordnats i samband med FN:s generalförsamlingsvecka sedan år 2010. Tidigare talare har varit bl.a.  Madeleine Albright, Joe Biden och Malala Yousafzai. I år har man bjudit in "icke-traditionella ledare" för att diskutera den värld vi vill leva i år 2030 och hur vi kan utnyttja teknologins fulla potential på vår väg dit. Social Good Summit ordnas i samverkan med FN:s utvecklingsprogram UNDP, UN Foundation, Mashable och 92Y.


DELA