Bild från Slush 2019. Källa: Slush Material Bank.

Uppstartsföretagaren lämnas inte ensam i Helsingfors – NewCo Accelerator och Node by Slush erbjuder framgångsmöjligheter för företag med tillväxtpotential

Helsingfors stad vill också efter coronakrisen vara bland Europas mest fascinerande platser för nyskapande uppstartsverksamhet och det mest lockande kunskapsklustret för företag och individer som vill göra världen till en bättre plats. Helsingfors stad och tillväxtföretagsgemenskapen Slush har samma värderingar och mål i den här frågan. Därför agerar Helsingfors och Slush också i höst i samverkan för att utveckla och bygga upp den framtida verksamheten inom uppstartsverksamheten.

Den pågående coronaviruspandemin utmanar de traditionella verksamhetsmodellerna och tvingar oss att göra saker på nya sätt. I stället för det fysiska evenemanget ordnar Slush i år den virtuella gemenskapen Node by Slush som öppnas i september. Den kuraterade uppstartsgemenskapen erbjuder företagare och investerare möjligheter att bygga nätverk virtuellt, oberoende av företagens läge.

Utöver Node by Slush får de tillväxtorienterade Helsingforsföretagen stöd av Helsingfors nya initiativ NewCo Accelerator, som är en inkubator- och acceleratortjänst för uppstartsföretag. Den huvudsakliga målgruppen för den nya acceleratortjänsten är uppstartsföretag som söker extern finansiering men som p.g.a. den ekonomiska krisen till följd av covid-pandemin inte hittar en lämplig serviceleverantör. Via programmet är det möjligt att erbjuda bland annat rådgivning åt en betydande mängd uppstartsföretag i begynnelsestadiet, som ännu inte har tillväxtberedskap. Tjänsten ger stöd åt team i Helsingfors och möjliggör också att utländska team etablerar sig i Helsingfors.

”Slush är mycket mer än ett evenemang. Dess betydelse för utvecklingen av Helsingfors uppstartsgemenskap är större än sin storlek. Det var genast klart att Helsingfors vill fortsätta med det betydande Slush-partnerskapet som inleddes i fjol, trots att inget fysiskt evenemang ordnas i år. Samarbetet mellan Helsingfors och Node by Slush är ett ytterligare bevis på att uppstartsföretagaren inte lämnas ensam i Helsingfors”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Staden möjliggör deltagande i Node by Slush för hundra uppstartsföretag i Helsingfors

Helsingfors stad stöder också uppstartsföretagen i Helsingfors genom att bekosta deltagandet och handledningen på plattformen Node by Slush för hundra uppstartsföretag i Helsingfors. Slush har valt med Helsingforsföretag på utkik efter förbindelser som kan möjliggöra tillväxt. Helsingfors stad deltar dessutom i arrangemangen för Node by Slush, eftersom NewCo Helsinkis företagsexperter håller verkstäder som en del av den virtuella gemenskapens verksamhet. Verkstädernas innehåll planeras i samverkan mellan Slush och NewCo Helsinki. Helsingfors stad har också ett forskningssamarbete med Slush om utvecklingen och välståndet inom uppstartsfältet i Helsingfors. Avsikten är att få en bättre bild av situationen inom det lokala uppstartsfältet.

Anmälan och biljettförsäljningen till Node by Slush öppnades 26 augusti på www.slush.org/node-by-slush. Talarna och tidtabellerna för Node by Slush online-evenemanget hittar du också på samma sidor. Verksamheten på gemenskapens webbplattform öppnas i sin helhet den 9 september 2020.

Node by Slush - Europas största kuraterade uppstartsgemenskap

Förutom uppstartsföretagen i Helsingfors stöder Node by Slush också hela den europeiska uppstartsgemenskapen. Slush har som önskan att företagen ska ha lika möjligheter att förändra världen, oberoende av läge och skapare. Den nya virtuella gemenskapen är ett konkret steg mot förverkligandet av visionen. Node by Slush tillhandahåller verktyg med vilka företag och investerare världen runt kan upprätthålla kontakter, lära sig av varandra och få stöd i tillväxten. Den är riktad särskilt till europeiska begynnande uppstartsföretag på utkik efter kontakter, investerare och partner som kan hjälpa dem växa.

Verksamheten i virtuella gemenskapen Node by Slush består av handledningstjänster, verkstäder och keynote-program för företag. Dessutom står även investerarmöten på programmet. Node by Slush gör det enklare att delta i Slush, eftersom deltagandet inte förutsätter resande.

”Slush föddes år 2008 mitt i en finanskris och byggde en positiv anda bland företagarna i en osäker tid. Liksom då, vill Slush också nu hjälpa företagare i en utmanande situation”, berättar Slushs verkställande direktör Miika Huttunen.

”Node by Slush löser uppstartsföretagens viktigaste aktuella utmaning, dvs. hur de kan träffa investerare och andra företagare. Vi är ivriga över möjligheten att få lösa den här utmaningen tillsammans med Helsingfors”, fortsätter Huttunen.

Mer information:

Node by Slush -webbplats.

NewCo Helsinkis webbplats (på finska)