I Helsingfors skolor och gymnasier har man övergått till studier hemma.

Undantagsarrangemang infördes i Helsingfors skolor på grund av situationen orsakad av coronaviruset

De undervisningsarrangemang som införts i Helsingfors stads grundskolor och gymnasier har kommit bra igång när man beaktar omständigheterna.

I Helsingfors skolor och gymnasier har man övergått till studier hemma för tiden 18.3.–13.4.2020. Lärarna instruerar genom Wilma-systemet eleverna och de studerande till självständiga studier eller arbete som sker i grupp. Lärarna vägleder inlärningen genom att till exempel elektroniskt kommentera elevernas utförande av uppgifterna, genom att ge respons i nätinlärningsmiljö, leda diskussioner eller ordna virtuell undervisning.

Lärarna ordnar nätundervisningen främst hemifrån men om de vill kan de också gå till skolans utrymmen för att arbeta.

Skolmåltider serveras denna vecka i Helsingfors för alla elever i årskurserna 1–9. Till och med fredagen 20 mars kan eleverna komma till skolan för att äta oberoende om de studerar hemma eller får närundervisning. Om skolmåltidernas fortsättning meddelas senare. Skolmåltider kommer i varje fall att även i fortsättningen ordnas för de elever som får närundervisning.

Skolornas och gymnasiernas psykologer och kuratorer betjänar även i detta läge eleverna och vårdnadshavare som sköter elevernas ärenden. Detta sker främst via nätet. Enskilda elever och studerande kan komma till avtalade möten. Det går att kontakta personalen per telefon eller epost och vid behov bestämma tidpunkt för ett möte. Elevvårdspersonalen betjänar den grundläggande utbildningens elever och deras vårdnadshavare också på nätet på sidan jelppii.fi (på finska) och chatten är öppen under vardagar klockan 10–16.

”Läget vi befinner oss i är både nytt och exceptionellt för oss alla. Det är viktigt att se till att eleverna bevarar en bra rytm för inlärning. Det är bra om man i mån av möjlighet och med beaktande av situationen också kan inkludera en vistelse utomhus och något trevligt att göra under loppet av dagen”, uppmuntrar Liisa Pohjolainen sektorchef för fostran och utbildning.

Telefonrådgivningen svarar på frågor som gäller skolgången

Stadens telefonrådgivning för ärenden som gäller skolgången har betjänat sedan tisdagen 17 mars klockan 12 och har varit uppskattad. Frågor som gäller den svenskspråkiga undervisningen besvaras på numret 09 310 10027 vardagar klockan 9–18.

Dessutom har staden på sin webbplats publicerat ofta ställda frågor med svar angående coronaviruset. Aktuell information finns på stadens webbplats på www.hel.fi/coronavirus . 

Meddelanden från Helsingfors sektor för fostran och utbildning finns i Wilma-systemet under rubriken Anslagstavla (på finska Tiedotteet).


DELA