Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga flervåningshus för ungefär tusen boende i hörnet av Ilmalagatan och Radiogatan. Foto: Arkkitektbyrån Stefan Ahlman

Detaljplaneändring för Uggeldalen på onsdag i fullmäktige

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen den 27 mars kl. 18. Vid sammanträdet behandlas bland annat förhyrning av lokaler från HUS för stadens munhälsovårdstjänster och en detaljplaneändring för ett område i Västra Böle som nu används av MTV Oy.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga flervåningshus för ungefär tusen boende i hörnet av Ilmalagatan och Radiogatan. I hörnet byggs ett bostadstorn i 16 våningar.

Enligt planerna ska man ha specialboende längs Radiogatan, exempelvis studentbostäder eller serviceboende. De lokaler på gatuplan som vetter mot Radiogatan och Hallåmansgatan anvisas för andra ändamål än boende, till exempel för affärs-, kontors-, service- och allaktivitetslokaler.

Det kommer att finnas en allmän fotgängarförbindelse från Ilmalagatan genom kvarteret mot Centralparken. Ett litet markområde i områdets sydvästra del ansluts till Centralparken.

Sammanträdet kan följas på plats i stadshuset på fullmäktigesalens publikläktare eller på Helsingforskanalen på webben.
Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande. Sammanträdet kan också ses senare på Helsingforskanalen.

De ärenden som behandlas vid sammanträdet framgår av föredragningslistan. Bakgrundsinformation går att söka i tjänsten Päätökset (på finska).

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer
Stadsfullmäktiges föredragningslista 27.3.2019
Helsingforskanalen


DELA