Trygghetsenkäten igång igen i Helsingfors

Många utredningar har påvisat att det varit tryggt att bo och verka i Helsingfors. Men vad anser helsingforsborna själva år 2018? Det är dags igen för Trygghetsenkäten. Sedan år 2003 har 15-79-åringar i Helsingfors vart tredje år tillfrågats om hur de upplevt sin trygghet i staden. Enkäterna, den senaste år 2015, har visat att helsingforsbornas upplevda trygghet till många delar utvecklats klart positivt.

Mångsidiga frågor om upplevd trygghet, allt mellan vardagstrygghet och trivsamheten i staden

Frågorna gäller bland annat huruvida man varit offer för brott eller olyckor, tryggheten i det egna grannskapet, samt polisens och Räddningsverkets serviceförmåga. Dessutom vill man utröna vilka trygghetsrelaterade saker som oroar invånarna, och hur invånarna tycker man kunde få bättre trivsamhet och trygghet i staden.

En del nya frågor har lagts till, gällande bland annat invånarnas oro för extremrörelser och fejknyheter, trygghet vid publikevenemang, och olyckor i trafiken. I och med att liknande enkäter ordnas även i Stockholm och Köpenhamn kan vi också jämföra hur folk upplever sin trygghet i två andra nordiska huvudstäder.

Omfattande slumpmässigt urval

Trygghetsenkäten ordnas nu för sjätte gången. Frågeformuläret har skickats ut till 7 800 slumpmässigt utvalda helsingforsbor. Man kan också svara på Internet, och välja språk mellan finska, svenska, estniska, ryska och engelska.

Enkäten utförs av Helsingfors stad och Polisinrättningen i Helsingfors. Rönen används vid planeringen av stadens myndigheters och polisens verksamhet. Från och med början av år 2019 publiceras rönen bit för bit i webbtidskriften Kvartti. Senare blir det också en skild forskningsrapport.

Mera om undersökningen:

Helsingfors trygghetsundersökning

forskare Vesa Keskinen, +358 9 310 36 296, vesa.keskinen@hel.fi 
sakkunnig Eija Pyyhtiä, +358 9 310 36 128, eija.pyyhtia@hel.fi