Ode, Helsingfors centrumbibliotek.

I början av juni öppnar Helsingfors fler av sina tjänster som stängts eller begränsats på grund av coronaläget

Coronaepidemiläget gör det möjligt att utöka det kontrollerade öppnandet av stadens tjänster från och med början av juni. Även om situationen har förbättrats är coronaepidemin dock inte över än och Nyland befinner sig fortfarande i epidemins spridningsfas. Trots att lokaler och tjänster stegvis öppnas är det ändå viktigt att alla fortfarande följer de gällande restriktionerna och rekommendationerna.

Mer tjänster inom kultur- och fritidssektorn kommer att öppnas

Du kan läsa mer om öppnandet av museer, utställningar, kulturhus, bibliotek, simhallar och friluftsbad i kultur- och fritidssektorns nyhet Bibliotek, museer, kulturcenter, simhallar och Bibliotek, museer, kulturcenter, simhallar och Simstadion öppnas i begränsad omfattning den 1 juni 2021.

Redan igår, den 26 maj, öppnades lokaler i Helsingfors för förhandsröstningen, såsom stadshusets entréhall, Berghälls ämbetshus och vissa bibliotek. Tjänsterna vid dessa ställen har dock inte öppnats i hela sin utsträckning än.

Senior- och socialtjänster samt tjänster för funktionsnedsatta öppnas stegvis från och med den 1 juni

Seniorcentrens servicecentralsverksamhet öppnas stegvis och begränsat från och med den 1 juni. Man börjar med att öppna smågruppsverksamhet för de klienter som är i störst behov av stöd. De som bjuds in till grupperna kontaktas separat. Tjänster som är öppna för alla klienter, såsom gym och restauranger, hålls fortsättningsvis stängda.

Även dagverksamheten för äldre öppnas stegvis från och med den 1 juni i stadens egna enheter. Till en början öppnas verksamheten endast för dem som behöver mest stöd. Samtidigt öppnas även kortvårdsplatser för personer som vårdas av närstående.

Besöksanvisningarna för seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus förblir tills vidare oförändrade.

Inom boendetjänsterna för funktionsnedsatta avvecklas besöksbegränsningarna från och med den 1 juni, med förutsättningen att besökarna använder ansiktsmask i gemensamma utrymmen.

Invånarhuset Hopeala i Haga öppnas den 1 juni. Besökarantalet begränsas vid behov och klienterna förutsätts hålla avstånd och använda ansiktsmask. Hopeala arrangerar verksamhet utomhus i grupper på högst sex personer redan innan juni. I Åggelbys invånarhus och invånarhuset Hanna i östra innerstaden inleds sommarens begränsade öppettider från och med den 14 juni. Om coronaläget tillåter kan man även öppna invånarhusen i Malm och Gårdsbacka på samma datum. I båda husen fortsätter man erbjuda digitalt stöd med tidsbokning och i Malm är det fortsättningsvis obligatoriskt att använda ansiktsmask.

Berghälls ämbetshus och boendelokalen Mylläri öppnas för förhandsröstning den 26 maj. I Baggböle arbetscentral öppnas kundtjänsten och avhämtningstjänsten för produkter den 1 juni.

Mer information om social- och hälsovårdssektorns nyhet Servicecentralernas gruppverksamhet, dagverksamhet för äldre och korttidsvård öppnas i juni.

Fostrans- och utbildningssektorns lokaler öppnas upp igen för klientbokningar

Fostrans- och utbildningssektorns lokaler avsedda för boendebruk kan från och med den 1 juni åter bokas för lägerverksamhet för barn och unga, samt tillställningar och evenemang som anordnas inomhus enligt begränsningarna för sammankomster och hälsosäkerhetsanvisningarna.

Fostrans- och utbildningssektorns kundbetjäningsställen öppnas från och med den 1 juni på adresserna Töysägatan 2 och Industrigatan 21–23. 

Servicetiderna utökas vid stadsmiljösektorns offentliga platser, såsom Stora Räntans naturcentrum

Öppettiderna för Stora Räntans naturcentrum utökas från och med den 1 juni. Från och med början av juni betjänar naturcentret utomhus även på vardagar och är öppet alla veckodagar klockan 10–17.

Museerna öppnas från och med den 1 juni och då öppnas även inomhusutrymmena vid Stora Räntans naturcentrum. Samma öppningsdatum gäller även för besöksobjekt inom stadsmiljösektorn, såsom Vinterträdgården, Brandmuseet och Befolkningsskyddsmuseet.

Från och med den 1 juni öppnas dessutom Helsingfors räddningsverks idrottssal i Haga i begränsad utsträckning för hobbyverksamhet för unga födda 2001 eller senare.

Stadshusets tjänster samt personlig sysselsättningsrådgivning och resetjänster öppnas  


Stadskansliets kundtjänstlokaler öppnas stegvis i slutet av maj och början av juni. Vissa lokaler öppnas helt för kundtjänstbruk, medan andra öppnas delvis eller med begränsat antal kunder. Stadshusets entréhall öppnas den 26 maj för att genomföra kommunalvalets förhandsröstning och stadens registratorskontors kundtjänst öppnas från och med den 1 juni.

Arbetskrafts- och invandringsenhetens kundtjänstställen för sysselsättningsärenden, som erbjuder tidsbokad service, öppnas den 1 juni.

Anordnandet av medlingsförhandlingar inom Helsingfors medlingsverksamhet som sker ansikte mot ansikte utökas från och med den 1 juni stegvis till fyra förhandlingsrum. Antalet personer i rummen är begränsat.

Helsingfors turistinformationstjänster öppnas den 1 juni för personlig rådgivning vid verksamhetsstället på järnvägsstationen och samtidigt påbörjar Helsinki Help-guiderna sitt arbete till fots.

Stadens allmänna rådgivningstjänster öppnas i Ode från och med den 1 juni på så sätt att rådgivningen är öppen vardagar klockan 14–18 när biblioteket är öppet.

Foto: Maarit Hohteri