Helsingfors utvecklar sätt för att bättre använda invånardata. Foto: Jussi Hellsten

Tjänster för invånarna på ett förutseende sätt med hjälp av MyData – se användningsexempel på videon

Helsingfors stad utvecklar sätt för att bättre använda invånardata. Målet är att underlätta Helsingforsbornas vardag och erbjuda stadsborna tjänster på ett förutseende sätt och i rätt tid. Samtidigt vill Helsingfors säkerställa att stadsborna kan lita på att staden endast använder informationen till förmån för dem och med deras tillstånd.

Människors rätt till sina egna uppgifter kallas för MyData-principer. Helsingfors följer dem i all sin verksamhet. Staden förfogar över stora mängder av många olika slags data om stadsborna som bland annat samlas in när stadsborna använder olika tjänster. Helsingfors vill vara transparent med vilka data som samlas in om stadsborna, vad som används och för vilket ändamål. Dessutom kan stadsborna, om de så vill, även påverka om deras data överförs mellan stadens olika tjänster eller andra organisationer, till exempel en annan stad. Enligt samma princip har stadsborna också möjlighet att förbjuda att deras data används.

Förutseende inriktande av stadens tjänster kräver att analys och data utnyttjas på ett omfattande sätt. Helsingfors MyData-arbete är banbrytande i jämförelse med hela Europa och med sin egen verksamhet vill staden påverka sätten som stadsbornas data används i Finland och hela EU. Digitaliseringen av tjänsterna är även en central del i stadens strategi, för Helsingfors siktar på att bli den stad i världen som bäst utnyttjar digitalisering.

Video om användning av MyData med praktiska exempel

Men vad innebär MyData i praktiken och hur fungerar överlämningen av data? Helsingfors stad och Tussitaikurit Oy har tillsammans gjort en video som presenterar individuella digitala tjänster som baserar sig på människors olika livssituationer och som ges i rätt tid. Exemplen hjälper att få en uppfattning om MyData-arbetet i praktiken.

Videon finns på Helsingforskanalen och du kan titta på den via den här länken.

Vilka tjänster skulle du vilja använda med hjälp av MyData?

Helsingfors vill utveckla MyData-modellen i samarbete med invånarna. Därför bjuder vi även in dig till att komma med idéer för vad MyData skulle kunna användas till? Vilka tjänster skulle kunna underlättas genom att dela data och vad skulle överlämning av uppgifter kunna passa till? Oavsett om du är stadsbo, företagare i Helsingfors eller arbetar inom tredje sektorn, för vad skulle du vilja använda dina egna uppgifter?

Du kan berätta för oss om dina idéer om dataanvändning på adressen https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/feedback

Läs mer om Helsingfors MyData-arbete: https://digi.hel.fi/svenska
Läs mer om Helsingfors tjänster som använder artificiell intelligens: https://ai.hel.fi/sv/

MyData är en princip för hantering av personuppgifter. Enligt den ska människor ha möjlighet att hantera, utnyttja och överlåta sina personuppgifter som samlats in. Helsingfors har som mål att skaffa MyData-färdigheter för att man inte ska behöva kompromissa mellan användningen av invånardata, integritetsskydd och datasäkerhet. Helsingfors anslöt sig till det internationella MyData Global-nätverket i början av 2021. Genom nätverket vill Helsingfors delta i att påverka MyData-principernas utveckling i Finland och på EU-nivå samt stödja genomförandet av principerna i stadens verksamhet.