Folk står i kö på bussen.

THL:s allmänna rekommendation om munskydd upphör, men en regional rekommendation gäller fortfarande i huvudstadsregionen

Institutet för hälsa och välfärd THL har ändrat sin rekommendation om munskydd, men den regionala rekommendationen i huvudstadsregionen gäller tills vidare. 

Användning av munskydd rekommenderas även i fortsättningen för alla som fyllt 12 oberoende av vaccinationsskyddets nivå, när man vistas i offentliga lokaler där det finns andra människor och i kollektivtrafiken. Även i skolor rekommenderas munskydd för alla från sjätte klass uppåt.

Den nuvarande rekommendationen som gäller i huvudstadsregionen kommer att granskas inom den närmaste tiden.

 

Mer information:

Helsingfors aktuella rekommendationer och begränsningar