Jag får vara jag!

Temat under veckan för barnets rättigheter barnets rätt att vara sig självt

Veckan för barnets rättigheter är en temavecka med aktiviteter om barnets rättigheter. Målet är görä barnets rättigheter mer kända bland barn och ungdomar. Veckan firas i år 18–24.11.2019. År 2019 är temat under veckan för barnets rättigheter barnets rätt att vara sig självt.

Internationella barndagen firas i Finland och runt om i världen årligen den 20 november till ära av att FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes.

Varje barn är unikt. En accepterande, uppskattande och trygg miljö gör det möjligt för barnet att växa upp till sitt fulla mått: till sitt fulla välbefinnande och därigenom till sin fulla talang.

Ett osynligt barn är ett barn vars nöd ingen ser och vars klagan ingen hör. Hen har ingen trygg vuxen som hen kan anförtro sig åt och som hen kan lita på. Ett osynligt barn är ensamt och kan utsättas för mobbning. Vem bryr sig?

Läs mer:

Veckan för barnets rättigheter

Osynlighetskampanj för förebyggande av marginalisering av unga

DELA