Dörren till sessionssalen.

Temat för Stadsfullmäktiges frågetimme är coronaläget

Stadsfullmäktige sammanträder onsdag 31 mars. I samma veva håller fullmäktige än frågetimme om coronan. På agendan i övrigt står tre detaljplaneändringar.

Detaljplaneändringarna gäller Kolsarvägen 7-11 i Kånala, Sjökortsgränden 6 i Nordsjö och Nallebrinken i Malm samt flygstationskvarteren i Malm.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. Efter sammanträdet berättar man också om besluten i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Läs mer:
Helsinki-kanava 
Stadsfullmäktiges föredragningslista 31.3.2021