Teckenspråkig webbplats publicerad på svenska

En svenskspråkig sidhelhet har publicerats på den teckenspråkiga webbplatsen för städerna i huvudstadsregionen. De svenskspråkiga sidorna finns under rubriken Teckenspråk på adressen www.helsinginseutu.fi/viittomakieli och i språkvalet på Helsingfors stads, Esbo stads, Vanda stads och Grankulla stads egna webbplatser.

På webbplatsen finns information om stadens service och till exempel om nödsituationer, säkerhet och Hörselcentralens tjänster och om hur invånarna kan påverka verksamheten i sina hemstäder.

Informationen förmedlas som videoinspelningar och svenskspråkiga texter. Videoinspelningarna är i formatet mp4/h264 och för att se dem behövs tillägget Flash för webbläsaren, som kan laddas ner gratis på webben. En del av videoinspelningarna har producerats på finlandssvenskt teckenspråk.

Städerna i huvudstadsregionen och Helsingforsregionens trafik HRT, Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS svarar för planeringen och implementeringen av tjänsten.

Teckenspråkig webbplats