Tävling om innovationer till stöd för självständigt boende

De fem nordiska huvudstäderna och Nordic Innovation arrangerar tillsammans en tävling, där vinnaren belönas med 1 000 000 norska kronor. Målet för tävlingen Independent Living Challenge är att finna teknologiska innovationer och andra lösningar till stöd för äldres och handikappades självständiga boende hemma. Syftet med innovationerna som utvecklas i tävlingen är att förbättra livskvaliteten för äldre och handikappade genom att stöda deras funktionsförmåga och hjälpa dem att klara sig självständigt. Således är det också möjligt att minska behovet av utomstående hjälp.

Tävlingen Independent Living Challenge kör i gång i början av 2015 och är öppen för alla. Deltagarna kan vara till exempel företag, forskningsinstitut, studerande eller proffs inom social- och hälsovårdsbranschen. Målet är att utveckla innovationer både för tävlingens målgrupper och för proffs som producerar tjänster för dem.

Nordic Innovation, som fungerar under Nordiska ministerrådet, är huvudarrangör och största finansiär för tävlingen. Delhelheter genomförs av städerna Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Reykjavik.

Problemen kring självständigt boende begrundas i en öppen verkstad för servicedesign

Målet för verkstaden Helsinki City Jam är att finna nya lösningar för självständigt boende hemma. Verkstaden arrangeras den 9 september klockan 9–17 och där berättas noggrannare om tävlingen Independent Living Challenge och dess teman. Upplysningar och anmälningar före den 3 september på adressen cityjam2014.wordpress.com.

Läs mer (på finska):
Social- och hälsovårdsverket
Forum Virium Helsinki