Niclas Grönholm. Foto: Leif Weckström.

Ta vara på höstens kulturutbud

”Vi har ett positivt problem”, säger Niclas Grönholm som är direktör för den svenska servicehelheten inom fostran och utbildning. ”Det är väldigt trångt i skolorna och vi behöver finna en lösning inom en snar framtid, kanske redan i höst.” I årskurserna 1 till 9 växer det sammanlagda elevunderlaget årligen stadigt med ungefär hundra - trängseln är stor i synnerhet i det norra distriktet.

Johanna Kumpulainen, som arbetar som kommunikationsplanerare på stadens Kultur- och fritidssektor, har överblick och insikt i det mesta som händer på svenska inom kultur, idrott och ungdom och ger synlighet till svenska evenemang i regi av staden. ”Mitt mål är att lyfta fram allt som erbjuds på svenska så att folk också hittar det.” Kumpulainen vill gärna ha respons och önskemål av de svenskspråkiga helsingforsarna - ta kontakt på antingen johanna.kumpulainen@hel.fi eller 09 310 37510.

Amos Rex har etablerat sig i och under kulturmärkta Glaspalatset och helsingforsarna har tagit huset och de lekfulla konstruktionerna på Glaspalatstorget till sitt hjärta. Först ute är konstkollektivet teamLab med säte i Tokyo, i februari tar belgiske surrealisten René Magritte plats. Bakom Amos Rex, en investering på femtio miljoner euro, står föreningen Konstsamfundet som grundades av Amos Anderson, bakom arkitekturen i till- och ombyggnaden står arkitektbyrån JKMM. Amos Rex är öppet alla dagar utom tisdagar.

Läs mera på Helsingfors-infos sidor 27-29.

Helsinki-info